LOG IN BLIV MEDLEM
  • English
  • Dansk
Kontakt os

Adresse

Rygårds Alle 1
2900 Hellerup
3946 3600
Jura 3946 3605
Presse 2176 8404
Karriere 3946 3630 pd@pharmadanmark.dk

Sekretariatets åbningstider

Mandag - torsdag 9.30-16.00
Fredag 9.30-14.00
Navn Stilling Telefon E-mail
Anders Rune Bjerrum Chef for politik, kommunikation og presse 2989 3169 ab@pharmadanmark.dk
Andreas Thilqvist Marketingansvarlig 2893 3311 at@pharmadanmark.dk
Annette Meyer Økonomi- og administrationschef 3946 3600 am@pharmadanmark.dk
Arendse Veirø Specialkonsulent, cand. jur. Barselsorlov ave@pharmadanmark.dk
Casper Gad Advokat 3946 3627 cg@pharmadanmark.dk
Christian K. Thorsted Kommunikationschef 2176 8404 ckt@pharmadanmark.dk
Danny Bukh Almstrup Chefkonsulent 3946 3632 dba@pharmadanmark.dk
Gry Hamborg Advokat 3946 3635 gh@pharmadanmark.dk
Hanne Højholdt Adamsen Juridisk chefkonsulent 3946 3612 hha@pharmadanmark.dk
Iben Treebak Chefkonsulent, karriere & netværk 3946 3618 ibt@pharmadanmark.dk
Julie Johnsen Juridisk chef, advokat 3946 3622 jujo@pharmadanmark.dk
Julie Strægaard PA for ledelsen 3132 6212 js@pharmadanmark.dk
Karin Ortmann Servicemedarbejder 4084 9833 ko@pharmadanmark.dk
Lotte Skovdal PDA-sagsbehandler og arrangementskoordinator 3946 3609 lsk@pharmadanmark.dk
Maria Stove Kommunikationskonsulent 3946 3600 ms@pharmadanmark.dk
Marie Fog Faglig chefkonsulent 3025 5311 mf@pharmadanmark.dk
Mathilde Bak Advokatfuldmægtig 3946 3629 mba@pharmadanmark.dk
Natasia Lykkeholm Klausen Advokat Barselsorlov nlk@pharmadanmark.dk
Nina Lund-Andersen Advokat 3946 3614 nla@pharmadanmark.dk
Rikke Løvig Simonsen Formand for Pharmadanmark 3124 0265 rls@pharmadanmark.dk
Sarah Piil Kommunikationskonsulent Barselsorlov ssp@pharmadanmark.dk
Simone Skovvart Piil Studentermedhjælper 3946 3606 spi@pharmadanmark.dk
Susanne Vodstrup Receptionist 3946 3607 sv@pharmadanmark.dk
Susie Stærk Ekstrand Adm. direktør 3017 8865 se@pharmadanmark.dk
Du er her:
Home - Konfliktlån

Konfliktlån

 

Konfliktlån

Konfliktlån

Hvad er et konfliktlån?

Et konfliktlån er en lånemulighed, Pharmadanmark har etableret for at støtte de medlemmer, som er udtaget til strejke eller lockout.

Du har ingen omkostninger ved at etablere lånet, og du skal ikke kreditvurderes, da Pharmadanmark stiller sikkerhed for lånet. 

Renten er variabel og vil følge ”referencerenten”, som de seneste år har været 0 pct. Stiger referencerenten, stiger renten.

Pharmadanmark har indgået aftale med Lån & Spar Bank om udbetaling af konfliktlån, og Lån & Spar Bank håndterer således lånet for Pharmadanmark. Vælger du at optage et lån, bliver afdrag på lånet derfor opkrævet af Lån & Spar Bank.

Du behøver ikke at være kunde i Lån & Spar Bank i forvejen.

Du skal ansøge om at etablere lånet på Lån & Spars hjemmeside. Pharmadanmark vil informere dig, når det er muligt at optage lånet.

Lånebeløbet skal forventeligt tilbagebetales over mindst tre år, men hvis du ønsker det, kan du selvfølgelig betale ekstraordinære afdrag eller indfri hele lånet tidligere. Den præcise tilbagebetalingstid fastlægges først, når omfanget af konflikten kendes. 

Lånet skal endvidere indfries, hvis du melder dig ud af Pharmadanmark, inden hele lånet er tilbagebetalt.

Hvornår skal jeg være meldt ind for at optage et konfliktlån?

Man skal være meldt ind senest 1. april for at kunne opnå økonomisk støtte fra Pharmadanmark under konflikten (kontingentnedsættelse og konfliktlån). 

Hvor meget kan jeg låne?

Lånebeløbets størrelse afhænger af konfliktens længde og af din indkomst. Det vil være muligt at vælge mellem forskellige lånebeløb. 

Skal jeg låne?

Nej, det er op til dig selv. Hvis du er udtaget til konflikt (strejke eller lockout) og vælger ikke at låne, er det stadig muligt at få nedsat dit kontingent efterfølgende. 
Hvis du ikke ønsker at låne, skal du blot undlade at ansøge om lån. Men hvis du ønsker at blive nedsat i kontingent efter konflikten, er det vigtigt, du besvarer den mail, vi sender til dig.

Du får information om den præcise proces for låneoptag via mails fra Pharmadanmark.

Er der særlige vilkår, hvis jeg er på orlov?

Skal du på lønnet orlov, eller er du det allerede, vil du i tilfælde af konflikt ikke få løn fra din arbejdsgiver. Du vil i stedet få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Du har desuden ret til supplerende konfliktlån for den del af orloven, hvor du ellers ville have ret til løn.
Er du på lønnet orlov, når konflikten starter, skal din arbejdsgiver melde lønstop til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark vil herefter sende dig et brev med et ansøgningsskema via e-boks.

Er der særlige vilkår, hvis jeg er syg?

Er du syg, inden konflikten begynder, får du løn under sygdom fra din arbejdsgiver, indtil konflikten træder i kraft. Er du kortvarigt syg, inden konflikten starter, er du berettiget til økonomisk støtte fra Pharmadanmark under konflikten ligesom alle andre konfliktramte medlemmer. Er der tale om længerevarende sygdom, skal din bopælskommune udbetale sygedagpenge til dig under konflikten – derfor skal du henvende dig til dagpengekontoret i din kommune om det. Du vil også kunne modtage supplerende økonomisk støtte fra Pharmadanmark i form af kontingentnedsættelse og konfliktlån. Bliver du rask under konflikten, er du berettiget til økonomisk støtte fra Pharmadanmark ligesom alle andre konfliktramte medlemmer. Vi anbefaler, at du giver din arbejdsgiver besked om det, hvis du bliver rask fra længerevarende sygdom under konflikten.

Hvad med feriepenge, pension, optjening af anciennitet, skattefradrag og ATP?

Når du er i konflikt (arbejdsstandsning) og dermed midlertidigt ikke er ansat, optjener du ikke ret til ferie med løn (feriepenge). 
Når vi beregner det beløb, du kan låne, har vi indregnet det bidrag, din arbejdsgiver normalt indbetaler til din pensionsordning, så du selv har mulighed for at indbetale.
Du optjener ikke anciennitet under konflikten. 
Kommer du i konflikt, vil det påvirke din samlede indkomst. Du skal selv ændre din forskudsregistrering hos SKAT.
Der betales ikke ind til ATP i den periode, du er i konflikt.

Har konfliktlånet betydning for, om jeg kan optage andre lån?

Pharmadanmark stiller sikkerhed for dit konfliktlån. Hvis du står i en situation, hvor du skal låne, og din Bank har brug for yderligere oplysninger om konfliktlånet og tilbagebetalingen, er din Bank velkommen til at kontakte Lån & Spar.

Kontakter banken mig automatisk, hvis jeg ønsker at optage konfliktlånet?

Nej. Du skal selv aktivt søge lånet. Når det bliver muligt at søge, hører du fra os, hvis du har besvaret det spørgeskema, vi sender til dig.   

Skal jeg sende min seneste lønseddel ind til jer?

Du skal ikke indsende lønsedler til os, men du skal afgive en tro- og loveerklæring om dit lønniveau, samt en samtykkeerklæring om, at vi må udveksle dine data med Lån & Spar Bank. 
Dog vil vi tage stikprøver af hensyn til revision. Derfor kan du blive bedt om at indsende en lønseddel senere.
Du vil få en mail fra Pharmadanmark med præcis information om processen.

Hvis jeg bliver udtaget til konflikt og ikke optager lån, men fx bruger af egen opsparing ?

Du er stillet på samme måde som dem, der optager konfliktlån. Det betyder, at hvis du bruger din egen opsparing fremfor at optage konfliktlån, vil du efterfølgende også få nedsat dit kontingent. 

Hvordan skal jeg betale pengene tilbage?

Når lånet er etableret, bliver afdrag på lånet opkrævet af Lån & Spar Bank. 
Den præcise tilbagebetalingstid fastlægges først, når omfanget af konflikten kendes. Du har også mulighed for at indfri lånet hurtigere, hvis du ønsker det. 
Hvis du melder dig ud af Pharmadanmark, inden lånet er tilbagebetalt, forfalder hele lånet til betaling med det samme.   

Hvis jeg får job uden for det offentlige, hvad sker der så med mit lån?

Dit lån og afdrag fortsætter uændret. Kontingentnedsættelsen fortsætter med over i din nye sektion i Pharmadanmark.

Hvad sker der med min bankaftale, når lånet er tilbagebetalt?

Når lånet er tilbagebetalt, ophører dit kundeforhold med Lån & Spar Bank automatisk. Med mindre du selv ønsker at anvende andre af Lån & Spars tilbud til medlemmer af Pharmadanmark. Eksempelvis en lønkonto, der forrentes med fem pct.

Hvorfor konfliktlån i stedet for konfliktunderstøttelse?

Konfliktlånet trækker på midler fra Pharmadanmarks konfliktfond, ligesom konfliktunderstøttelse ville gøre. 

Konfliktlånet svarer cirka til medlemmernes løn efter skat men inkl. pension, mens konfliktunderstøttelsen typisk svarer til bruttolønnen. Det samlede træk på konfliktfonden bliver mindre med konfliktlånet. Dermed kan konfliktfonden række til en længere strejke/lockout. Det betyder også, at der samlet set skal betales mindre tilbage, når fonden skal genopbygges efter konflikten, og at udgiften til genetablering af konfliktfonden bliver mindre per medlem.

Efter konflikten får alle konfliktramte medlemmer, der har indberettet deres lønniveau, nedsat deres kontingent til Pharmadanmark i en periode. Dem, der har optaget lån, betaler lånet tilbage. 

Stiller et konfliktlån alle lige?

I samarbejde med Akademikerne (AC) har vi bestræbt os på at udvikle en model, der stiller alle så lige som muligt.
De medlemmer, der bliver udtaget til konflikt (strejke eller lockout), får nedsat deres kontingent til Pharmadanmark i en periode, så det modsvarer deres løntab. Vælger de at optage et konfliktlån svarende til den nettoløn, de mister, vil de komme til at afdrage på lånet samtidig med, at de betaler nedsat kontingent.

Er jeg bundet til Pharmadanmark efter konflikten, og hvad hvis jeg melder mig ud?

Ingen er bundet til Pharmadanmark efter konflikten. Men hvis du melder dig ud, får du ikke glæde af kontingentnedsættelsen, og dit lån forfalder ved udmeldelsen.

Hvor meget betaler jeg i dag til Pharmadanmarks konfliktfond?

Medlemmer af Pharmadanmark indbetaler 30 kr. i kvartalet til Pharmadanmark konfliktfond (Forhandlingsfonden).

Hvor længe kan Pharmadanmark være i konflikt?

Af forhandlingstekniske grunde kan vi ikke oplyse præcis, hvor lang tid vi kan konflikte. Vi vurderer, det er usandsynligt, at en konflikt på det offentlige område varer længere, end vores midler rækker til, hvis vi anvender lånemodellen.
 

Pharmadanmark    CVR 65250314