LOG IN BLIV MEDLEM
  • English
  • Dansk
Kontakt os

Adresse

Rygårds Alle 1
2900 Hellerup
3946 3600
Jura 3946 3605
Presse 2176 8404
Karriere 3946 3630 pd@pharmadanmark.dk

Sekretariatets åbningstider

Mandag - torsdag 9.30-16.00
Fredag 9.30-14.00
Navn Stilling Telefon E-mail
Anders Rune Bjerrum Chef for politik, kommunikation og presse 2989 3169 ab@pharmadanmark.dk
Andreas Thilqvist Marketingansvarlig 2893 3311 at@pharmadanmark.dk
Annette Meyer Økonomi- og administrationschef 3946 3600 am@pharmadanmark.dk
Arendse Veirø Specialkonsulent, cand. jur. Barselsorlov ave@pharmadanmark.dk
Casper Gad Advokat 3946 3627 cg@pharmadanmark.dk
Christian K. Thorsted Kommunikationschef 2176 8404 ckt@pharmadanmark.dk
Danny Bukh Almstrup Chefkonsulent 3946 3632 dba@pharmadanmark.dk
Gry Hamborg Advokat 3946 3635 gh@pharmadanmark.dk
Hanne Højholdt Adamsen Juridisk chefkonsulent 3946 3612 hha@pharmadanmark.dk
Iben Treebak Chefkonsulent, karriere & netværk 3946 3618 ibt@pharmadanmark.dk
Julie Johnsen Juridisk chef, advokat 3946 3622 jujo@pharmadanmark.dk
Julie Strægaard PA for ledelsen 3132 6212 js@pharmadanmark.dk
Karin Ortmann Servicemedarbejder 4084 9833 ko@pharmadanmark.dk
Lotte Skovdal PDA-sagsbehandler og arrangementskoordinator 3946 3609 lsk@pharmadanmark.dk
Maria Stove Kommunikationskonsulent 3946 3600 ms@pharmadanmark.dk
Marie Fog Faglig chefkonsulent 3025 5311 mf@pharmadanmark.dk
Mathilde Bak Advokatfuldmægtig 3946 3629 mba@pharmadanmark.dk
Natasia Lykkeholm Klausen Advokat Barselsorlov nlk@pharmadanmark.dk
Nina Lund-Andersen Advokat 3946 3614 nla@pharmadanmark.dk
Rikke Løvig Simonsen Formand for Pharmadanmark 3124 0265 rls@pharmadanmark.dk
Sarah Piil Kommunikationskonsulent Barselsorlov ssp@pharmadanmark.dk
Simone Skovvart Piil Studentermedhjælper 3946 3606 spi@pharmadanmark.dk
Susanne Vodstrup Receptionist 3946 3607 sv@pharmadanmark.dk
Susie Stærk Ekstrand Adm. direktør 3017 8865 se@pharmadanmark.dk
Du er her:
Home - Kontingentnedsættelse

Kontingentnedsættelse

 

Kontingentnedsættelse

Kontingentnedsættelse

Hvad indebærer det, at jeg får en kontingentnedsættelse?

Er du udtaget til strejke eller til lockout, vil du få et indtægtstab. Dit tab vil selvfølgeligelig variere efter størrelsen af din løn og antallet af dage, du er i strejke/lockout.

Hvordan nedsættes mit kontingent?

Når konflikten er ophørt, beregnes hvilken kontingentnedsættelse du er berettiget til på basis af din løn og antallet af dage, hvor du ikke har fået løn. 
Din kontingentnedsættelse fordeles over den periode, som er nødvendig. Betalingen til Forenede gruppeliv og til PDA (Pharmadanmarks kollektive arbejdsløshedskasse) nedsættes ikke.

Hvordan læser jeg min lønseddel?

Over hvilken periode nedsættes mit kontingent?

Nedsættelsen af dit kontingent begynder i tredje kvartal 2018, hvor du også skal påbegynde tilbagebetaling af dit lån, hvis du har valgt at tage lån.

Er der forskel på kontingentnedsættelse, afhængigt af om jeg er udtaget til strejke eller lockout?

Nej, det er der ikke. Alle medlemmer i Pharmadanmark bliver tilbudt konfliktlån og kontingentnedsættelse, uanset om medlemmet er udtaget til strejke eller til lockout. Da lockouten starter senere end strejken, vil der naturligvis være forskel i antallet af dage, du har behov for at blive kompenseret.

Er der særlige vilkår, hvis jeg er på orlov?

Skal du på lønnet orlov, eller er du det allerede, vil du i tilfælde af konflikt ikke få løn fra din arbejdsgiver. Du vil i stedet få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Du har desuden ret til supplerende konfliktlån for den del af orloven, hvor du ellers ville have ret til løn.

Er du på lønnet orlov, når konflikten starter, skal din arbejdsgiver melde lønstop til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark vil herefter sende dig et brev med et ansøgningsskema via e-boks.

Er der særlige vilkår, hvis jeg er syg?

Er du syg, inden konflikten begynder, får du løn under sygdom fra din arbejdsgiver, indtil konflikten træder i kraft. Er du kortvarigt syg, inden konflikten starter, er du berettiget til økonomisk støtte fra Pharmadanmark under konflikten ligesom alle andre konfliktramte medlemmer. Er der tale om længerevarende sygdom, skal din bopælskommune udbetale sygedagpenge til dig under konflikten – derfor skal du henvende dig til dagpengekontoret i din kommune om det.

Du vil også kunne modtage supplerende økonomisk støtte fra Pharmadanmark i form af kontingentnedsættelse og konfliktlån. Bliver du rask under konflikten, er du berettiget til økonomisk støtte fra Pharmadanmark ligesom alle andre konfliktramte medlemmer. Vi anbefaler, at du giver din arbejdsgiver besked om det, hvis du bliver rask fra længerevarende sygdom under konflikten.

Er jeg bundet til Pharmadanmark efter konflikten, og hvad sker der, hvis jeg melder mig ud?

Ingen er bundet af Pharmadanmark efter konflikten er afsluttet. Men hvis du melder dig ud, får du ikke glæde af kontingentnedsættelsen. Se dog nedenfor.

Hvad sker der, hvis jeg bliver uarbejdsdygtig, mister mit job eller går på pension?

Der kan være særlige situationer, hvor du kan søge Pharmadanmark om at blive stillet som om, at du har fået udbetalt støtte. Men det er vigtigt, at du svarer på foreningens henvendelse ang. konfliktstøtte for at komme i betragtning. 
Hvis du går på pension, inden du har fået fuld kontingentnedsættelse, kan vi finde en løsning, så du stilles, som om at du havde fået udbetalt støtte. 

Pharmadanmark    CVR 65250314