Er lægemiddelsikkerhed vigtigt for dig? Sundhedsfaglige akademikere søges til vurdering af lægemiddelsikkerhed på europæisk niveau

Vil du være med til at gøre en forskel for patienterne gennem overvågning af lægemiddelsikkerhed? Og har du lyst til at arbejde i en sektion, hvor samarbejde og arbejdsglæde er i højsædet? Så er du måske vores nye kollega i enheden for Lægemiddelovervågning, hvor vi søger hhv. akademiske medarbejdere samt én specialkonsulent.

Om sektionen Lægemiddelovervågning EU
Du vil høre under sektionen Lægemiddelovervågning EU, som er en del af enheden for Lægemiddelovervågning.

I Lægemiddelovervågning EU er vores primære opgave relateret til evaluering af lægemiddelsikkerheden gennem bl.a.  evaluering af bivirkningsindberetninger fra hele verden og studier af lægemidlerne. Vi har et stort fokus på patientsikkerhed, og vi understøtter at sikkerhedsinformationer til patienter og sundhedsprofessionelle bliver opdateret. Samarbejdet i den europæiske bivirkningskomite (PRAC) er centrum i vores daglige arbejde, og vi arbejder tæt sammen med andre europæiske myndigheder om at sikre en høj standard for lægemiddelsikkerheden.

Din hverdag hos os
Vi søger kollegaer, der med nysgerrighed og fagligt engagement vil være med til at vurdere sikkerheden ved markedsførte lægemidler på vegne af hele EU og dermed sikre, at produktinformationen til både læger, patienter og borgere er fyldestgørende.

Dit arbejde vil primært bestå i at vurdere sikkerheden af markedsførte lægemidler, herunder:

 • vurdere de sikkerhedsrapporter (Periodic Safety Update Reports (PSUR)), som virksomheder udarbejder for godkendte lægemidler
 • detektere og vurdere signaler fra data i den europæiske bivirkningsdatabase, EudraVigilance
 • koordinere faglige input på tværs af Lægemiddelstyrelsen
 • foretage medicinskfaglig vurdering af problemstillinger, som forelægges EUs bivirkningskomité (PRAC) i EMA. Dette omfatter bl.a. Risk Management Planer (RMP) og Post-Authorisation Safety Studies (PASS)
 • understøtte formidling af sikkerhedsinformation til sundhedsprofessionelle fx via Direct Healthcare Professional Communication (DHPC).


Du bliver en del af en dynamisk sektion med ca. 35 medarbejdere, som er opdelt i to teams. Vores arbejde er organiseret i medstyrende faglige matrix-grupper på tværs af sektionens to teams. Vores arbejdsklima er uformelt og præget af stor selvstændighed i opgavevaretagelsen, stærkt fagligt engagement, humor og gensidig respekt.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer

Akademisk medarbejder:
Du har en sundhedsfaglig akademisk uddannelse med et betydeligt medicinsk indhold, som fx humanbiolog, biomediciner, medicin med industriel specialisering, farmaceut eller dyrlæge. Du skal have kendskab til farmakologi og sygdomslære.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring inden for lægemiddelovervågning (pharmacovigilance) og/eller det regulatoriske arbejde med lægemidler.

Specialkonsulent:
Du har en sundhedsfaglig akademisk uddannelse med et betydeligt medicinsk indhold, som fx humanbiolog, biomediciner, medicin med industriel specialisering, farmaceut eller dyrlæge - gerne suppleret med en ph.d.

Erfaring med forskning, epidemiologi, vurdering af studiedesign og statistiske analyser af større mængder data vil også være en fordel.

Vores ideelle kandidat har endvidere erfaring inden for lægemiddelovervågning (pharmacovigilance), farmakologi og farmakoepidemiologi.  

Som person ser vi gerne, at du som én af vores nye kollegaer:

 • er motiveret for tværfagligt samarbejde og er god til at skabe nye relationer 
 • trives med at håndtere komplicerede dokumenter og udtrække det essentielle
 • trives med driftsopgaver på et højt fagligt niveau
 • kommunikerer ubesværet på både dansk og engelsk.
 • kan have flere bolde i luften samtidig og kan drive komplekse processer.
   

Vi lægger vægt på, at du er fleksibel, har et godt humør og trives i en travl og afvekslende hverdag. Du forstår at planlægge og prioritere dine opgaver i samarbejde med andre, og du bevarer en positiv tilgang, selv når der er travlt. Du er kvalitetsbevidst og kan balancere fordybelse i faglige problematikker med overholdelse af tidsfrister.

Vi tilbyder
Et job der er præget af stor faglighed - et meningsfuldt arbejde med samfundsnyttige opgaver. Vi gør en forskel for patienter og sundhedsprofessionelle.

Du bliver en del af et stærkt fagligt miljø, hvor du sammen med dygtige og engagerede kolleger med en god teamånd får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer inden for et bredt felt af pharmacovigilance arbejdsopgaver. Vi tilbyder desuden fleksibel arbejdstid og du får mulighed for efter- og videreuddannelse inden for relevante områder.

Om ansættelsen
Du bliver ansat efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Ansættelse som enten akademiker eller specialkonsulent er afhængig af dine kvalifikationer og dokumenterede erfaring.

Stillingerne er på fuldtid og til besættelse 1. august 2022.

I Lægemiddelstyrelsen træffer vi afgørelser i myndighedssager, og derfor er det vigtigt for os, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved vores habilitet. Derfor er det en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed. Ejer du i dag såkaldte medarbejderaktier i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed, har du dog en vis periode til at afhænde disse aktier.

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingerne ved at ringe til teamleder Mai Frederiksen Raun på telefon 4488 9558 eller Pernille Lynge Gammelgaard på telefon 9351 4312.

Er du interesseret?
Klik på "søg stillingen" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Angiv gerne i ansøgningen hvis du kun er interesseret i specialkonsulentstillingen, samt om du søger faste stillinger eller vikariater. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 22. Du kan læse mere om os her.

Om Lægemiddelstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen er en del af Sundhedsministeriet og myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg samt administration af apoteksstrukturen. Vores mission er effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og medicinsk udstyr til gavn for patienter og samfund. Vi er ca. 600 medarbejdere og i samarbejde løser vi en vigtig opgave på grundlag af dansk og europæisk lovgivning og med øje for opdragsgivere, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Vi indgår i den forbindelse i en række europæiske og internationale samarbejder og stræber efter at indtage en ledende rolle på europæisk plan.

Vores vision er at være en styrelse i europæisk topklasse med meningsfuldt arbejde, høj faglighed og udviklingsmuligheder i balance med gode fysiske rammer og fokus på sundhed og medarbejdertrivsel.

Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Loge med teksten lægemiddelstyrelsen

Ansøgningsfrist
Sted
København
Område
Offentlig

Kontakt

Teamleder Mai Frederiksen Raun på telefon 4488 9558 eller Pernille Lynge Gammelgaard på telefon 9351 4312