Erfaren farmaceut søges til spændende job i Lægemiddelstyrelsens opgaver med Apotekersektoren

Er du vores nye kollega som skal løfte Lægemiddelstyrelsens opgaver med lægemiddelsikkerhed og kvalitet i apotekervæsenet? Vil du gøre en forskel for borgerne? Du vil få en central rolle i udnævnelsen af nye apotekere og derudover vil du bidrage med din faglighed i forbindelse med sagsbehandling og lovgivning på apoteksområdet.

Om sektionen Apoteker, Tilknytning & Medicinpriser
Vi har en bred portefølje af opgaver med bl.a. administration af apotekervæsenet, medicinpriser og sundhedspersoners tilknytning til industrien. Sektionen omfatter i alt 17 medarbejdere og består af farmaceuter, samfundsfaglige akademikere, kontorfunktionærer, elever og studentermedhjælpere. Vi arbejder tæt sammen med de juridiske kolleger, der er tilknyttet vores juridiske sektion.

Du bliver en af de farmaceuter i sektionen, der administrerer apotekervæsenet, og indgår i det tværgående team, der giver farmaceutfagligt input til sager om udviklingen af apotekssektoren, apotekslovgivningen og apoteksstrukturen. Du vil indgå i teamet, der udnævner apotekere til ledige bevillinger. Desuden vil du blive Censor i faget, ”lægemiddel- og apotekslovgivning” på Pharmakon i forbindelse med udenlandske farmaceuters og farmakonomers tilladelse til at virke på et dansk apotek.  

Din hverdag hos os
Du indgår med din faglighed i enhedens opgaver med lægemiddeløkonomi og tilgængelighed.

Du besvarer spørgsmål fra Sundhedsministeriet, apotekerne, og borgere. Herunder formidler du reglerne på området. Du tager på bevillingsbesøg og må derfor påregne ca. 5-10 rejsedage om året. Der er god mulighed for at aftale nogle hjemmearbejdsdage, som er forenelige med opgaverne. Du refererer til Sektionslederen i Apoteker, Tilknytning & Medicinpriser. I Lægemiddelstyrelsen arbejder vi tværorganisatorisk og du kan komme til at bidrage med mange forskellige opgaver indenfor lægemiddeløkonomi og tilgængelig medicin.

Vi deltager også i det internationale arbejde om udviklingen af apotekssektoren. Vi har et tæt samarbejde med de nordiske lande, hvor du som vores nye kollega også vil inddrages i dette samarbejde samt deltage i faste møder og workshops.   

Dine primære arbejdsopgaver:                                                                

 • Udnævnelse af apotekere, bevillingsbesøg, samtaler mv.
 • Farmaceutfagligt input til Lægemiddelstyrelsens arbejde med love og bekendtgørelser
 • Farmaceutfagligt input og sagsbehandling
 • Bidrag til den løbende udvikling af området
 • Behandle ansøgninger om udenlandske farmakonomers/farmaceuters tilladelse til at virke på et dansk apotek
 • Ad hoc-opgaver (fx drift af apotek, struktursager og lukningen af apotek)


Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du har en naturfaglig akademisk uddannelse som farmaceut.

Desuden har du:

 • Flere års erfaring fra apotekssektoren.
 • Gode formuleringsevner mundtligt og skriftligt på såvel dansk som engelsk.
 • Gode evner til at sikre fremdrift på flere opgaver samtidigt og med flere deadlines.
 • Gode kompetencer ift. it på brugerniveau.


Herudover ser vi gerne, at du:

 • Engageret og nysgerrig på styrelsens målsætninger og opgaver.
 • En holdspiller med gode samarbejdsevner, der evner at spare med kollegaer.
 • Målrettet, får noget fra hånden, kan håndtere tidsfrister og bevare overblikket i pressede situationer.
 • Interesseret og proaktiv bidrager til udvikling af vores områder
 • Afklaret om din myndighedsrolle, og kan stå fast, når det er nødvendigt
 • Dertil trives med tværfaglighed og besidder ordentlighed og godt humør


Vi tilbyder
En spændende hverdag med et arbejdsliv i balance i en organisation, der er internationalt anerkendt og som har ambitioner om at være en af Danmarks bedste arbejdspladser. Du vil være omgivet af dygtige, engagerede medarbejdere, der kan deres håndværk. Det gælder både i sektionen og centeret, hvor der er et fremragende samarbejde på tværs af anciennitet og fagligheder og i dine samarbejdsflader i hele Lægemiddelstyrelsen. Vi arbejder i åbne kontorlandskaber.

Om ansættelsen
Du bliver ansat som akademisk medarbejder efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

I Lægemiddelstyrelsen træffer vi afgørelser i myndighedssager, og derfor er det vigtigt for os, at der ikke kan stille spørgsmålstegn ved vores habilitet. Derfor er det en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed. Ejer du i dag såkaldte medarbejderaktier i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed, har du dog en vis periode til at afhænde disse aktier.

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til sektionsleder Iben Vitved på 77 55 77 11 eller Lægemiddelinspektør Anne Husted på 44 88 91 35.

Er du interesseret?
Klik på "søg stillingen" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 22 og 23. Du kan læse mere om os på www.lmst.dk

Om Lægemiddelstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen er en del af Sundhedsministeriet og myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg samt administration af apoteksstrukturen. Vores mission er effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og medicinsk udstyr til gavn for patienter og samfund. Vi er ca. 600 medarbejdere og i samarbejde løser vi en vigtig opgave på grundlag af dansk og europæisk lovgivning og med øje for opdragsgivere, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Vi indgår i den forbindelse i en række europæiske og internationale samarbejder og stræber efter at indtage en ledende rolle på europæisk plan.

Vores vision er at være en styrelse i europæisk topklasse med meningsfuldt arbejde, høj faglighed og udviklingsmuligheder i balance med gode fysiske rammer og fokus på sundhed og medarbejdertrivsel.

Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Loge med teksten lægemiddelstyrelsen

Ansøgningsfrist
Sted
København
Område
Offentlig

Kontakt

Sektionsleder Iben Vitved på 77 55 77 11 eller Lægemiddelinspektør Anne Husted på 44 88 91 3