Farmaceut til enheden Kontrol & Forsyningssikkerhed

Vil du være med til at sikre kvaliteten af lægemidler i Danmark? Og vil du være med til at sikre forsyningen af lægemidler i Danmark, både til daglig og i beredskabssituationer? Så er det måske dig, som vi leder efter.

Om teamet Forsyning & Produktfejl
Du bliver ansat i teamet Forsyning & Produktfejl, i sektionen Tilladelser & Forsyningssikkerhed. Sektionen er en del af enheden Kontrol & Forsyningssikkerhed. Vi er i sektionen 28 medarbejdere og tre studentermedhjælpere. Vores opgaver spænder bredt inden for bl.a. virksomhedstilladelser, udleveringstilladelser, ulovlig forhandling, produkttilbagekaldelser samt forsyningssikkerhed.

Teamet håndterer indberetninger om kvalitetsfejl på lægemidler, der kan føre til tilbagekaldelse af lægemidler samt indberetninger om forsyningsvanskeligheder og forfalskninger, i den legale kæde samt udstedelse af udleveringstilladelser m.m. Desuden udsteder vi i sektionen certifikater og tilladelser til aktiviteter med lægemidler, f.eks. til detailforhandling og engrosforhandling af lægemidler, til fremstilling af lægemidler og til håndtering af euforiserende stoffer.

Din hverdag hos os
Din rolle bliver primært at være sagsbehandler på indberetninger af sager vedrørende produktfejl, forfalskninger og forsyningsvanskeligheder. Vi er på nuværende tidspunkt otte sagsbehandlere, der håndterer denne typer sager, og vi har et tæt samarbejde med sparring på et højt fagligt niveau.

Du vil få et tæt samarbejde med Lægemiddelstyrelsens inspektører og med andre enheder i styrelsen, der arbejder med godkendelse af lægemidler samt med styrelsens læger og jurister.

Du vil løbende være med til at drøfte, hvordan reglerne skal fortolkes med henblik på at fastlægge praksis og videreudvikle eksisterende procedurer.

Efter oplæring vil du selvstændigt komme til at behandle forskellige typer af sager, afhængigt af interesse og behov.

Dine primære arbejdsopgaver vil være behandling af:

  • sager om produktfejl og mulig tilbagekaldelse af lægemidler, herunder vurdering af fejlens betydning for patientsikkerheden.
  • sager omhandlende mulig forfalskning af lægemidler i den legale kæde. I disse sager samarbejder vi bl.a. med lægemiddelmyndigheder i andre lande samt Lægemiddelstyrelsens inspektører
  • indberetninger af forsyningsvanskeligheder, herunder vurdering af kritikalitet og behov for ekstern information, i samarbejde med virksomheder og Lægemiddelstyrelsens læger samt andre interne og eksterne interessenter.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du har en akademisk baggrund som farmaceut eller akademiker med medicinalfaglig baggrund.

Derudover ser vi gerne, at du har:

  • flere års erfaring med GDP og GMP
  • flair for detaljer og går op i at gøre tingene korrekt første gang
  • gode formuleringsevner både skriftligt og mundtligt, på dansk og engelsk
  • evnen til at tage beslutninger og fastholde disse, eksempelvis i dialog med virksomhederne
  • lyst til at have mange bolde i luften
  • erfaring med administrativt arbejde som farmaceut.

Du har gode samarbejdsevner, har situationsfornemmelse og kan yde en god service. Du arbejder målrettet med dine opgaver, og tager det som en selvfølge at overholde tidsfrister. Vi vægter ligeledes et godt humør højt, da du således kan være med til at bidrage til det gode arbejdsmiljø.

Vi tilbyder
Et meningsfuldt arbejde med samfundsnyttige opgaver. Du vil blive en del af et aktivt fagligt miljø, hvor du sammen med dygtige og engagerede kolleger får mulighed for, at anvende og videreudvikle dine kompetencer, inden for et bredt felt af arbejdsopgaver.

Du vil møde en organisation, hvor der er gode muligheder for faglige udfordringer, og hvor det forventes, at den enkelte tager ansvar og arbejder selvstændigt. Vi arbejder tværfagligt og trækker på hinandens kompetencer i styrelsen. Kulturen i enheden er præget af en uformel tone og en fælles bevidsthed om betydningen af det gode samspil, i en travl hverdag.

Om ansættelsen
Du bliver ansat efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

I Lægemiddelstyrelsen træffer vi afgørelser i myndighedssager, og derfor er det vigtigt for os, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved vores habilitet. Derfor er det en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed. Ejer du i dag såkaldte medarbejderaktier i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed, har du dog en vis periode til at afhænde disse aktier.

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til teamleder Rie Devantier Juhl Jones på telefon 2013 3181.

Er du interesseret?
Klik på "søg stillingen" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 21 og 22. Du kan læse mere om os på https://laegemiddelstyrelsen.dk/.

Om Lægemiddelstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen er en del af Sundhedsministeriet og myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg samt administration af apoteksstrukturen. Vores mission er effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og medicinsk udstyr til gavn for patienter og samfund. Vi er ca. 500 medarbejdere og i samarbejde løser vi en vigtig opgave på grundlag af dansk og europæisk lovgivning og med øje for opdragsgivere, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Vi indgår i den forbindelse i en række europæiske og internationale samarbejder og stræber efter at indtage en ledende rolle på europæisk plan.

Vores vision er at være en styrelse i europæisk topklasse med meningsfuldt arbejde, høj faglighed og udviklingsmuligheder i balance med gode fysiske rammer og fokus på sundhed og medarbejdertrivsel.

Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Tekst

Ansøgningsfrist
Sted
København
Område
Offentlig

Kontakt:

Teamleder Rie Devantier Juhl Jones på telefon 2013 3181