Vigtig information for nuværende og tidligere ansatte i apotekssektoren

17.03.2022

Vigtig information til dig, der var ansat i apotekssektoren i hele eller dele af perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

På apoteksområdet har man seks ugers ferie med løn. I forbindelse med indefrysning af feriepenge ved overgangen til ny ferielov afregnede Apotekerforeningen 15 pct. af den ferieberettigede løn til fonden for lønmodtageres feriemidler.

Fonden har konkluderet, at de kun kunne modtage, hvad der svarer til 12,5 pct. Resten - de 2,5 pct. - skal udbetales direkte til medarbejderen fra Apotekerforeningen.

Fonden tilbagefører midlerne til Apotekerforeningen. Apotekerforeningen udbetaler herefter de 2,5 pct. direkte til hver medarbejder i stedet. 

Hvad betyder det for dig?

Hvis du ikke har hævet dine feriepenge for indefrysningsperioden, skal du blot være opmærksom på din e-Boks og acceptere rettelsen, når den kommer, og resten vil være automatiseret.

Hvis du har hævet dine feriepenge for indefrysningsperioden, så skal du gøre følgende:

1.    Være opmærksom på din e-Boks og acceptere rettelsen af feriepenge, når den kommer.

2.    Du får derefter udbetalt det beløb, der oprindeligt skulle have været udbetalt af lønkontoret hos Apotekerforeningen.

3.    Du skal herefter betale opkrævningen fra fonden.

Der er alene tale om en stribe af overførsler, hvor den samme krone ender, hvor den startede. Man står derfor ikke til at miste nogen penge. Fonden har insisteret på denne administrative øvelse.

Bemærk, at der kan være nogle mindre afvigelser ift. beskatning, hvorfor beløbene kan afvige fra hinanden. Er du i tvivl, om du er beskattet korrekt, skal du tage fat i SKAT.

Du kan læse mere om ændringerne på Apotekerforeningens Medlemsnet.

Hvis du har spørgsmål til beregning af dine feriemidler eller udbetalingen af de 2,5 pct., kan du kontakte Apotekerforeningens Lønadministration på telefon 33 76 76 00.

Hvis du har spørgsmål til beregningen, du får tilsendt fra Fonden for Lønmodtagernes Feriemidler, kan du kontakte dem på telefon 70 11 41 00 eller via kontaktformularen på http://www.borger.dk/feriemidler.