Passioneret leder til team for forsyningssikkerhed og produktfejl

Vil du være med til at sikre patientsikkerheden og forsyningen af lægemidler i Danmark? Og vil du gerne lede engagerede medarbejdere, der stræber efter at skabe høj kvalitet i en travl hverdag?
Så er det dig, vi mangler i vores sektion!

Vi tilbyder
En stilling med ansvar og et spændende samarbejde på tværs af alle Lægemiddelstyrelsens enheder. Du får en udadvendt og vigtig rolle på en arbejdsplads i rivende udvikling med dygtige kollegaer og god plads til at udvikle personlige og faglige kompetencer. Du bliver en del af en sektion med både erfarne og nyere kollegaer, hvor vi lægger vægt på sammenhold og godt humør.

Din hverdag hos os 
Din rolle bliver at lede og tilrettelægge arbejdet for i alt 15 medarbejdere, herunder 12 akademikere, 1 bioanalytiker og 2 HK’ere, der er ansvarlige for et bredt fagligt område, der omfatter bl.a. indberetninger om produktfejl på lægemidler, forfalskninger af lægemidler i den legale kæde, indberetninger om forsyningsvanskeligheder samt udstedelse af Udleveringstilladelser. Opgaverne stiller krav til, at du som leder kan vurdere risici for patientsikkerheden i sager om produktfejl og træffe beslutning om tilbagekaldelse af lægemidler samt fastsætte en klar retning for prioritering, løsning og afslutning af sager på tværs af teamet. 

Som teamleder skal du sammen med teamet have fokus på tilrettelæggelse og planlægning af opgaver, optimering af processer og kvalitetssystemer og faglig sparring om udviklings- og driftsopgaver. Du kommer bl.a. til at deltage i den fortsatte udvikling af LEAN og en stærk forbedringskultur. 

Teamets forskelligartede opgaver løses i tæt samarbejde med andre myndigheder i Danmark og i EU, lægemiddelvirksomheder og andre sektioner i styrelsen, bl.a. kollegaer, der arbejder med tilgængelighed og godkendelse af lægemidler samt med styrelsens inspektører, læger, dyrlæger og jurister.

Du vil referere til sektionslederen og vil blive en del af sektionens ledelse, der består af to teamledere og sektionslederen. Du vil få stor indflydelse på fastlæggelsen af opgave- og ansvarsfordelingen i det daglige. Du bliver desuden medlem af enhedsledelsen for enheden Kontrol & Forsyningssikkerhed. Som ny teamleder vil du møde en organisation, hvor der er gode muligheder for faglige udfordringer, og hvor det forventes, at den enkelte tager ansvar og arbejder selvstændigt. Kulturen i enheden er præget af en uformel tone og fælles bevidsthed om betydningen af det gode samspil i en travl hverdag.  

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du har en akademisk baggrund gerne som farmaceut eller akademiker med medicinalfaglig baggrund.

Det er desuden afgørende, at du har en synlig ledelsesstil, der mobiliserer det bedste i andre og videreudvikler et godt arbejdsmiljø med dygtige, engagerede og specialiserede medarbejdere i en travl hverdag. Din vigtigste kompetence er ledelse gennem mennesker, strukturering og tilskæring af opgaver samt at du evner at skabe overblik og understøtte leverancer til tiden både internt og eksternt også via egen direkte opgaveløsning.

Du har:  

  • relevant erhvervserfaring f.eks. fra en lignende stilling fra lægemiddelindustrien
  • erfaring med ledelse, herunder gerne erfaring med kvalitetsledelse, driftsledelse og LEAN  
  • erfaring med GDP og GMP, herunder kendskab til produktfejl og/eller erfaring med tilbagekaldelser
  • gode samarbejdsevner og situationsfornemmelse
  • stærke kommunikationsevner og er i stand til at træffe beslutninger og bevare overblikket i en travl hverdag  
  • gode formuleringsevner skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk
  • lyst til at have mange bolde i luften.
     

Du inspirerer dine medarbejdere til at yde en god service. Du arbejder målrettet med dine opgaver, overholder tidsfrister og er i besiddelse af et godt humør.

Om enheden Kontrol & Forsyningssikkerhed
Enhedens opgaver er bl.a. håndtering af indberetninger om forsyningssvigt og produktfejl med lægemidler, ansøgning om Udleveringstilladelser, Virksomhedstilladelser samt kontrol af lægemiddelvirksomheder og lægemidler bl.a. via inspektioner og analyser i vores laboratorium. Enheden består af 3 sektioner, hvor du bliver en del af sektionen Tilladelser og Forsyningssikkerhed. I sektionen er der tre teams, hvor du bliver ansvarlig for teamet Forsyning & Produktfejl.

Om ansættelsen
Du bliver ansat som akademisk medarbejder i henhold til gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

I Lægemiddelstyrelsen træffer vi afgørelser i myndighedssager, og derfor er det vigtigt for os, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved vores habilitet. Derfor er det en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed. Ejer du i dag såkaldte medarbejderaktier i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed, har du dog en vis periode til at afhænde disse aktier. 

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til sektionsleder Mette Paradiis Veje på 21 39 58 10 

Er du interesseret?
Klik på "søg stillingen" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 48-49. Du kan læse mere om os på Forside - Lægemiddelstyrelsen (laegemiddelstyrelsen.dk) 


Om Lægemiddelstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen er en del af Sundhedsministeriet og myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg samt administration af apoteksstrukturen. Vores vision er at stå forrest i nationalt og internationalt samarbejde.

Vores mission er at skabe værdi for borgere, dyr og samfund med effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og sikkert medicinsk udstyr. Vi er ca. 650 medarbejdere og i samarbejde løser vi en vigtig opgave på grundlag af dansk og europæiske lovgivning og med øje for opdragsgivere, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Vi indgår i den forbindelse i en række europæiske og internationale samarbejder og stræber efter at indtage en ledende rolle på europæisk plan.

Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

logo

Ansøgningsfrist
Sted
København
Område
Offentlig

Kontakt

Sektionsleder Mette Paradiis Veje på 2139 5810