LOG IN BLIV MEDLEM
 • English
 • Dansk
Kontakt os

Adresse

Rygårds Alle 1
2900 Hellerup
3946 3600
Jura 3946 3605
Presse 2176 8404
Karriere 39463630 pd@pharmadanmark.dk

Sekretariatets åbningstider

Mandag - torsdag 9.30-16.00
Fredag 9.30-14.00
Navn Stilling Telefon E-mail
Andreas Thilqvist Konsulent 2893 3311 at@pharmadanmark.dk
Annette Meyer Økonomi- og administrationschef 3946 3600 am@pharmadanmark.dk
Arendse Veirø Specialkonsulent, cand. jur. Barselsorlov ave@pharmadanmark.dk
Casper Gad Advokat 3946 3627 cg@pharmadanmark.dk
Cecillie B. Jakobsen Økonomi- og administrationsmedarbejder 39463611 cj@pharmadanmark.dk
Christian K. Thorsted Kommunikationschef 2176 8404 ckt@pharmadanmark.dk
Danny Bukh Almstrup Chefkonsulent 3946 3632 dba@pharmadanmark.dk
Gry Hamborg Advokat 3946 3635 gh@pharmadanmark.dk
Iben Treebak Chefkonsulent, karriere & netværk 3946 3618 ibt@pharmadanmark.dk
Jakob Ørum Jørgensen Advokatfuldmægtig 3946 3615 jj@pharmadanmark.dk
Julie Johnsen Juridisk chef, advokat 3946 3633 jujo@pharmadanmark.dk
Julie Strægaard PA for ledelsen 3132 6212 js@pharmadanmark.dk
Karin Ortmann Servicemedarbejder 4084 9833 ko@pharmadanmark.dk
Lotte Skovdal PDA-sagsbehandler og arrangementskoordinator 3946 3609 lsk@pharmadanmark.dk
Marie Fog Faglig chefkonsulent 3025 5311 mf@pharmadanmark.dk
Natasia Lykkeholm Klausen Advokat Barselsorlov nlk@pharmadanmark.dk
Rikke Løvig Simonsen Formand for Pharmadanmark 3124 0265 rls@pharmadanmark.dk
Sarah Piil Kommunikationskonsulent 6168 9854 ssp@pharmadanmark.dk
Simone Skovvart Piil Studentermedhjælper 3946 3606 spi@pharmadanmark.dk
Susanne Vodstrup Receptionist 3946 3607 sv@pharmadanmark.dk
Susie Stærk Ekstrand Adm. direktør 3017 8865 se@pharmadanmark.dk
Du er her:
Home - Områdechef for Produktionen, Hospitalsapoteket Region Midtjylland

Områdechef for Produktionen, Hospitalsapoteket Region Midtjylland

Områdechef for Produktionen, Hospitalsapoteket Region Midtjylland
Dansk

Er du en erfaren leder, der kan sætte en strategisk retning og nå i mål? Kan du skabe resultater gennem andre? Kan du lede udviklingen af vores produktion til en moderne og rationel produktion på fremtidens hospitalsapotek. 

Så er du måske vores nye områdechef for produktionen?
 
Om stillingen
Hospitalsapoteket er i gang med en stor transformation. Vi bygger nyt Hospitalsapotek i Skejby og skal i 2023 indtage de nye produktionsfaciliteter med øget automatisering og nye rutiner. Det kræver en stor forberedelse.

Som områdechef for produktionen får du ansvar for den samlede produktion på Hospitalsapoteket samt ansvar for områdets strategiske målsætning og udvikling. Aseptisk produktion, kliniske forsøg og automatisering vil blive en del af din hverdag.

Du refererer til Hospitalsapotekeren, og du bliver en del af Hospitalsapotekets chefgruppe bestående af 5 områdechefer og Hospitalsapotekeren.

Dine opgaver
Som produktionschef bliver du sammen med dine funktionsledere ansvarlig for udvikling og optimering af produktionsområdet, så vi med høj kvalitet og patientsikkerhed producerer og leverer lægemider til både indlagte patienter og patienter til behandling i eget hjem. For at  understøtte sundhedsvæsenet bedst muligt skal du sikre tæt dialog med vores samarbejdspartnere i klinikken.

Du bliver leder for fire funktionsledere, som leder funktioner på vores matrikler henholdsvis i Aarhus og Herning. Der er ca. 130 medarbejdere  i produktionsområdet fordelt på cytostatikaproduktion, antibiotikaproduktion og serviceproduktion. Du skal sikre sammenhæng og samarbejde mellem produktionsfunktionerne og de øvrige områder på apoteket.

Hospitalsapoteket er en organisation, hvor vi lægger vægt på, at beslutninger træffes decentralt. Du skal som leder kunne understøtte en decentral beslutningskompetence, og du skal selv kunne træffe beslutninger uden at kunne detaljen.

Vi er i fuld gang med at forberede byggeri af nyt Hospitalsapotek, og vi forventer, at du udvikler produktionen til en moderne og rationel produktion i fremtidens hospitalsapotek.  

Vores forventninger til dig

 • Du har en relevant faglig baggrund
 • Du har ledelseserfaring og gerne på strategisk niveau
 • Du har et godt kvalitetsfundament og kendskab til GMP herunder aseptisk produktion
 • Du har stærke personlige og ledelsesmæssige egenskaber som tydelighed, lydhørhed og ordentlighed.
 • Du er strategisk og har talent for at bygge relationer præget af tillid og troværdighed, både på apoteket og blandt øvrige samarbejdspartnere.
 • Du er mål- og resultatorienteret, har gennemslagskraft og kan lede gennem dialog i respekt for lederes og medarbejderes forskellige talenter og faglighed.
 • Du er naturligt inddragende og evner samtidig at udstikke en klar retning
 • Du kan delegere, følge op og sikre afslutning af opgaver
 • Du kan træffe beslutninger
 • Du har gode kommunikationsevner på dansk og engelsk, i skrift og tale.

Om Hospitalsapoteket
Hospitalsapoteket er en selvstændig, tværgående organisation i Region Midtjylland med funktioner på alle regionens hospitaler. Vi er 370 medarbejdere, har en omsætning på 2 milliarder kroner årligt og en bred opgaveportefølje, hvor opgaverne løses af medarbejdere med mange forskellige fagligheder.
Hospitalsapoteket har fokus på trivsel, samarbejde og gode relationer på tværs af afdelingerne med ledere, der tager ansvar for helheden.
Apoteket skal rådgive om, fremstille og levere medicin på patientens præmisser, være en integreret del af klinikken og bidrage til de rigtige lægemiddelvalg.
Hospitalsapoteket har bl.a. fokus på at:

 • være i front gennem forskning, udvikling og tværfagligt samarbejde både regionalt, nationalt og internationalt
 • sikre effektivitet og kvalitet – bl.a. gennem automatisering 
 • understøtte den nationale kvalitetsdagsorden  

Ansættelsesvilkår

Din løn og ansættelsesvilkår vil være efter gældende overenskomst og Aftale om Ny Løn.
En ansættelse hos os er betinget af en tilfredsstillende børneattest. Der er 3 måneders prøvetid.

Der er tale om en fast stilling med start den 1. juni. Din arbejdsplads vil være på Nørrebrogade 44, 8000 Århus C.

Yderligere information
Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
Hospitalsapoteker Susie Vand, tlf. 29627895.

Læs mere om Hospitalsapoteket Region Midtjylland på www.hospitalsapoteket.rm.dk

Ansøgningsfristen er onsdag den 1. april.

Send ansøgning

Vi forventer at holde første samtale den 15. april og anden samtale den 21. april. Kandidater, der går videre til anden samtale, vil forud for anden samtale blive bedt om at gennemføre en personprofiltest. Tilbagemelding på personprofiltest vil ske den 21. april.
  
Hospitalsapoteket Region Midtjylland er en regional afdeling med ca. 370 ansatte og en samlet omsætning på ca. 2 mia. kroner. Hospitalsapoteket er en tværgående fællesfunktion i Region Midtjylland.
 
Hospitalsapoteket ønsker, i samarbejde med hospitalerne og med fokus på sektorovergange, at  sikre medicin med omtanke – hver gang på den rigtige måde. Vi vil bidrage til effektiv og sammenhængende brug af medicin med fokus på kvalitet og økonomi.

Læs mere om de enkelte områder i Hospitalsapoteket på  hjemmesiden:
www.hospitalsapoteket.rm.dk

< Tilbage

Pharmadanmark    CVR 65250314