Ny undersøgelse: Apoteksfarmaceuters psykosociale arbejdsmiljø er udfordret

13.04.2023

Sammenlignet med landsgennemsnittet oplever farmaceuter ansat på de danske apoteker oftere stress, og det er arbejdet den vigtigste grund til. 
Det er blandt konklusionerne i den omfattende undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø, som analysevirksomheden Wilke har lavet for Pharmadanmark og Apotekerforeningen.
”Apoteket er en vigtig del af det danske sundhedsvæsen, og farmaceuterne er garanter for sektorens faglige udvikling – og dermed også for den kvalitet og sikkerhed som medicinbrugerne oplever. Men skal apotekerne kunne tiltrække og fastholde farmaceuter, så skal apoteket være en attraktiv arbejdsplads. Det indebærer ikke mindst et arbejdsmiljø, som farmaceuterne kan leve og udvikle sig i. Jeg er glad for, at vi nu med undersøgelsen af det psykosociale arbejdsmiljø har fået en konkret temperaturmåling at arbejde ud fra. Men jeg er ked af, at resultaterne tegner et billede af en sektor med så betydelige psykosociale arbejdsmiljøudfordringer,” siger Pernille Pilgaard Jørgensen, formand for Pharmadanmark – Apoteks cirka 700 medlemmer.
Som en del af overenskomstresultatet i 2021 blev Pharmadanmark og Apotekerforeningen enige om et periodeprojekt om work-life balance i apotekssektoren. Det har blandt andet udmøntet sig i undersøgelsen af det psykosociale arbejdsmiljø, som bygger på svar fra en spørgeskemaundersøgelse og på kvalitative interview. Undersøgelsen blev gennemført tidligere i år.

Undersøgelsen dokumenterer, at apoteksfarmaceuterne mere end landsgennemsnittet har følt sig stressede inden for de to sidste uger, og at et flertal angiver, at det udelukkende er arbejdet, som er kilden til deres stress. Hovedårsagen er underbemanding og manglende tid til at nå deres arbejdsopgaver.

Apoteksfarmaceuterne oplever også i højere grad end andre lønmodtagere blandt andet, at de har mindre indflydelse på, hvordan egne arbejdsopgaver skal løses, og de har lav grad af indflydelse på deres arbejdstider. Derudover finder de også deres arbejdsopgaver mindre meningsfulde og mindre interessante og inspirerende, og arbejdet giver dem mindre selvtillid og arbejdsglæde.  
”Det er desværre ikke konklusioner, som er specielt overraskende for mig – de svarer til den oplevelse, jeg selv har fået gennem samtaler med andre farmaceuter på privat apotek. Men det gør da ondt at se, at så mange kolleger ikke finder deres arbejdsopgaver meningsfulde. Vi taler om mennesker, som har valgt at arbejde på apotek for at gøre en forskel for borgerne, men det har de åbenbart ikke de rigtige rammer for at kunne gøre, og det er naturligvis demotiverende i længden.”

Pernille Pilgaard Jørgensen bider mærke i, at apoteksfarmaceuterne svarer, at der ofte ikke er medarbejdere nok på arbejde til, at de kan udføre deres arbejde tilfredsstillende, og at de ikke kan udføre arbejdet i en kvalitet, de er tilfredse med.
”Det er åbenlyst bekymrende, at mange oplever, at de ikke når alle deres arbejdsopgaver, og at arbejdstempoet ofte er så højt, at det påvirker kvaliteten af deres arbejde. Det er oplagt at se problemerne i sammenhæng med, at der de seneste år er etableret et stort antal apoteksfilialer, og at det også betyder, at det faglige personale er blevet smurt meget tyndt ud,” siger hun og erkender, at der ikke er nogen snup-tags-løsninger.
”Ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø ligger hos arbejdsgiverne, men vi ønsker at bidrage med konstruktive forslag – sikkert er det, at det er hele sektorens fremtid der er på spil: en sektor med utilfredsstillende arbejdsmiljø vil simpelthen ikke på længere sigt kunne tiltrække den kvalificerede arbejdskraft, der er brug for.”
Pernille Pilgaard Jørgensen peger på, at der er behov for at sikre, at medarbejdernes fokus ligger på, at alle borgere får den rette rådgivning – og ikke på hvor mange man kan nå at ekspedere i løbet af en arbejdsdag. Og så skal der fastlægges opgaver, som kan udføres som hjemmearbejde. Det vil øge work-life balancen og nedsætte stress. Der skal også arbejdes aktivt med ledelsesmæssig opkvalificering i kommunikationskultur, tillid og støtte til medarbejderen, ligesom nyuddannede farmaceuter skal onboardes ordentligt.

Sidste år viste en undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, at farmakonomerne på apotek generelt har et signifikant dårligere arbejdsmiljø end andre lønmodtagere. De oplever således et højt stressniveau og en stor grad af uforudsigelighed, når det kommer til arbejdstider. Samtidig er der alt for meget fokus på mersalg.
”Desværre understøtter undersøgelsen af apoteksfarmaceuternes arbejdsmiljø det billede – sektoren står med en samlet udfordring, som skal løses i et samarbejde med apoteksgivere og fagforeninger – og naturligvis lokalt på de enkelte apoteker.”