Drop fordommene: Vi skal have flere udenlandske studerende

16.02.2023

Vi bør fjerne de barrierer, de studerende møder i Danmark.

Af Tanja Villumsen, formand for Pharmadanmark, Jens-Kristian Lütken, næstformand i Europabevægelsen

SU-gæld, SU-gæld og SU-gæld. Det er vel de tre ting, de fleste forbinder med udenlandske studerende i Danmark. Og ja – der er problemer med at få inddrevet al gælden. Men ser man på det samlede regnestykke, har internationale studerende fra 2007 til 2020 bidraget med næsten 27 mia. kr. til den danske samfundsøkonomi. Det viser en ny undersøgelse, Damvad Analytics har lavet for IDA.

Samtidig mangler danske virksomheder kvalificerede medarbejdere, og mange opslåede stillinger bliver ikke besat. Derfor er det helt indlysende, at regeringen bør samle sig om at få flere internationale studerende til Danmark.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (Moderaterne) bebudede på en konference om udenlandske studerende for nyligt, at Danmark skal være bedre til at tiltrække internationale studerende – og fastholde dem efter endt uddannelse. En positiv melding. Men nu skal der bare handling bag ordene.

Hvis vi tager life science-branchen, der i dag står for næsten hver fjerde danske eksportkrone, som eksempel, mangler der også her kvalificeret arbejdskraft, og behovet stiger hele tiden.

Skal branchen også fremover være verdensklasse i forhold til udvikling, produktion og salg af lægemidler og medicinsk udstyr – til gavn for både samfundsøkonomien og patienter – er det helt afgørende at sikre fødekæden af kvalificerede medarbejdere.


Men hvad skal der gøres konkret?

Vi appellerer til, at der politisk arbejdes for at fjerne de barrierer, de studerende møder i Danmark. For eksempel nedlagde man i 2018 omkring 1000 engelsksprogede studiepladser, ligesom der er begrænsninger på, hvor mange engelsksprogede studerende, der må være på de danske universiteter.

Derudover skal vi klæde de udenlandske studerende, som allerede er i Danmark, bedre på til et arbejdsliv i landet. Den primære grund til, at udenlandske studerende forlader Danmark efter endt uddannelse, er nemlig, at de mangler viden om jobsøgning, et professionelt netværk og et kendskab til danske virksomheder.

Men det kan vi gøre noget ved – hvis regeringen vil. Løsningen kræver inddragelse af en bred vifte af interessenter, og derfor er vi også glade for, at man i regeringsgrundlaget inviterer til dialog om, hvordan man kan øge antallet af internationale studerende på relevante fagområder.

Første skridt bør være at nedsætte en arbejdsgruppe med medlemmer på tværs af fagforeninger, interesseorganisationer, virksomheder og universiteter, der skal komme med bud på, hvordan vi kan blive bedre til at overkomme nogen af de fornævnte barrierer. Det kunne danne grobund for en national strategi, der har fokus på fastholdelse og tiltrækning af internationale talenter. Men det haster.

Lad os droppe fordommene om de internationale studerende som en byrde for samfundet. Det forholder sig stik modsat. Lad os skaffe den nødvendige arbejdskraft nu – til gavn for både samfundet og økonomien.


Ovenstående indlæg blev bragt i Politiken den 16. februar 2023