Fagligt netværk for klinisk udvikling

Arbejder du med klinisk udvikling af lægemidler eller medicinsk udstyr i det private eller offentlige? 

Har du interesse i et uformelt forum, hvor du kan diskutere dagligdagens udfordringer? Eller et forum, hvor du kan blive fagligt opdateret? Så er Pharmadanmarks netværk for klinisk udvikling noget for dig.

Netværket tager udgangspunkt i de problemstillinger, du møder i dit arbejde, og du har stor mulighed for at præge, hvilke emner der tages op. Samtidig får du mulighed for at udveksle erfaringer med kollegaer fra andre virksomheder, der måske sidder med de samme udfordringer som dig til daglig.

Netværket har blandt andet haft møder om:

  • Samarbejde mellem sponsor og CRO

  • Hvordan vi bevarer den kliniske forskning i Danmark

  • Erfaringer med patientrekruttering.

Fagligt netværk for klinisk udvikling holder cirka fire netværksmøder om året.

Tilmeld dig netværket via MinSide.