Farmaceut til arbejdet med doseringsforslag i Lægemiddelstyrelsen

Er du passioneret omkring opstilling og validering af data? Er du systematisk og detaljeorienteret, og har du en lægemiddelfaglig baggrund? Så er du måske den nye kollega vi søger i en midlertidig 1-årig stilling.

Om Lægemiddeløkonomi og Tilgængelighed
Medicinpriser er placeret i enheden Lægemiddeløkonomi og Tilgængelighed, der blandt andet administrerer reguleringen af de private apoteker med det formål at sikre en forsvarlig distribution af medicin, som er let tilgængelighed, og hvor priserne er ens og rimelige for såvel borgere, som for samfundsøkonomien.

Foruden produktion og udstilling af Medicinpriser til apoteker og offentligheden beskæftiger vi os også med blandt andet:

 • Sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder
 • Tilgængeligheden af lægemidler
 • Vurdering af ansøgninger om medicintilskud og om tilskud til ernæringspræparater.


Din hverdag hos os
Teamet der arbejder med Medicinpriser består i øjeblikket af 5 dygtige og engagerede kollegaer, der sikrer, at priser og andre relevante data af høj kvalitet om markedsførte lægemidler er tilgængelige for det danske sundhedsvæsen. Vi tager imod pris- og pakningsanmeldelser for lægemidler fra virksomheder, validerer og udstiller lægemiddeldata til brug på apoteker, det øvrige sundhedsvæsen og virksomheder hver 14. dag. Der er tale om vigtige daglige opgaver, der skal opfylde en række skrappe tidsmæssige deadlines for at sikre, at især apotekerne er i stand til at varetage deres opgaver.

Din rolle bliver at opdatere og kvalitetssikre indikationstekster og doseringsforslag i vores database til brug for det Fælles Medicinkort (FMK), der anvender data i forbindelse med ordinationer. Data skal kvalitetssikres, opdateres og struktureres, således at oplysninger om indikation og dosering kan kommunikeres mellem alle involverede parter i sundhedsvæsenet uden risiko for fejl og misforståelser.  

Dine primære arbejdsopgaver:

 • oversætte indikationsoplysninger fra det godkendte produktresumé til patientvenlige, korte tekster
 • oversætte doseringsoplysninger fra det godkendte produktresumé til struktureret form, så det klart fremgår, hvor meget af lægemidlet, patienten skal tage hvornår
 • løbende opbygge det nye datasæt – indledningsvist i Excel
 • løbende rydde op i det eksisterende indikations- og doseringsmateriale i vores database


Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Vi forventer, at du har baggrund som farmaceut, evt. nyuddannet, eller en tilsvarende lægemiddelfaglig baggrund.

Derudover har du:

 • erfaring med at arbejde med data i Excel
 • en systematisk og struktureret arbejdsform med sans for detaljerne
 • selvstændighed
 • flair for IT og generel dataforståelse
 • gode samarbejdsevner på tværs af faggrupper
 • bevidsthed om sproglige formuleringer – ordvalget skal være rettet mod patienten og stilen skal være konsistent.

Derudover er det en fordel, hvis du har erfaring med projektarbejde.

Vi tilbyder
Du bliver en del af en styrelse i udvikling og får et meningsfuldt arbejde med samfundsnyttige opgaver og du vil blive en del af en myndighed, der vi har en ambition om at være blandt de bedste i Europa til det, vi laver. Du vil blive en del af et aktivt fagligt miljø, hvor du sammen med dygtige og engagerede kollegaer, får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer inden for et bredt felt og for at opbygge et unikt kendskab til lægemidlerne på det danske marked. Videre vil du få en leder, der er lægger vægt på tilgængelighed og nærvær.

Vi mener, at der skal være en god balance mellem arbejde og fritid, derfor tilbyder vi en stilling på 37 timer med flekstidsaftale og mulighed for at arbejde hjemmefra, når det hænger sammen med vores fælles planlægning.

Vi har gratis fitnesslokale, en god kantineordning, en vidunderlig udsigt ud over Københavns Havn, en aktiv personaleforening og en kunstforening.

Vores kultur er præget af en uformel omgangstone og en fælles bevidsthed om betydningen af gode samarbejdsrelationer i en travl hverdag.

Om ansættelsen
Du bliver ansat som akademisk medarbejder i henhold til gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

I Lægemiddelstyrelsen træffer vi afgørelser i myndighedssager, og derfor er det vigtigt for os, at der ikke kan stille spørgsmålstegn ved vores habilitet. Derfor er det en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed. Ejer du i dag såkaldte medarbejderaktier i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed, har du dog en vis periode til at afhænde disse aktier.

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til teamleder Diana Lauritzen på 93518614.

Er du interesseret?
Klik på "søg stillingen" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 22-23. Du kan læse mere om os på www.LMST.dk.

Om Lægemiddelstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen er en del af Sundhedsministeriet og myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg samt administration af apoteksstrukturen. Vores mission er effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og medicinsk udstyr til gavn for patienter og samfund. Vi er ca. 600 medarbejdere og i samarbejde løser vi en vigtig opgave på grundlag af dansk og europæisk lovgivning og med øje for opdragsgivere, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Vi indgår i den forbindelse i en række europæiske og internationale samarbejder og stræber efter at indtage en ledende rolle på europæisk plan.

Vores vision er at være en styrelse i europæisk topklasse med meningsfuldt arbejde, høj faglighed og udviklingsmuligheder i balance med gode fysiske rammer og fokus på sundhed og medarbejdertrivsel.

Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Logo lægemiddelstyrelsen

Ansøgningsfrist
Sted
København
Område
Offentlig

Kontakt 

Teamleder Diana Lauritzen på 93518614