Fastbrændthed midt i karrieren

Pharmadanmarks karrierevejleder Iben Treebak har i sit masterprojekt, som er udført på Master i vejledning, Aarhus Universitet, undersøgt, hvad fastbrændthed i karrieren er for en størrelse, og hvordan den påvirker de ramte. Fastbrændthed kan opleves som et fravær af motivation og engagement i jobbet, og tilstanden kan have stor indflydelse på livet uden for arbejdet, f.eks. medvirke til stress, konkluderer hun.

Iben Treebaks studie er inspireret af den svenske økonom Torild Carlsson. Han er ophavsmanden til begrebet fastbrændthed og definerer det som ’at have siddet så længe med arbejdsopgaver eller i et arbejdsmiljø, som ikke passer til én, at tilliden til egen formåen er svundet ind.’ Han angiver, at 20-25 pct. af dem, der er i arbejde, mener at være ansat i det forkerte job eller at være hos den forkerte arbejdsgiver.

Fastbrændthed kan bl.a. komme til udtryk ved:

  • Manglende engagement i opgaveløsningen
  • Manglende motivation for at dygtiggøre sig i jobbet
  • En oplevelse af at være drænet for energi/udmattet efter arbejde

Fastbrændthed kan have alvorlige konsekvenser og føre til stress, hvis den ikke bliver løst.

Føler du dig fastbrændt i dit job?

Karrierevejlederne står klar med hurtig og kompetent rådgivning, der tager udgangspunkt i netop dine personlige udfordringer, dér hvor du er i dit arbejdsliv, lige nu, så du kan slippe ud af fastbrændtheden.

Vi tilbyder et miniforløb med hjemmearbejde, samtale og opfølgning, så du kan få sat skub i afklaring og refleksioner, sat nye mål og ikke mindst komme i gang med at skabe forandring i dit arbejdsliv.

Læs mere om fænomenet fastbrændthed i Pharma nr. 8 2020