Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft. Det betyder, at det danske feriesystem gik fra at være baseret på et forskudt optjeningsprincip til, at man nu holder samtidighedsfe...
I tillæg til feriedage får medarbejdere, der har ret til ferie med løn, udbetalt et ferietillæg svarende til mindst 1 procent af den ferieberettigede løn.

Særligt for apoteksansatte 

Apoteksansatte er omfattet af Pharmadanmarks overenskomst. Din sjette ferieuge følger ferieloven. Du optjener derfor samlet 2,5 feriedage og feriefridage om måneden ud fra samtidighedsprincippet.

Hvis du forlader apotekssektoren, vil du få den fulde værdi af ferien i kroner og øre med dig, men ikke friheden i timer/dage for den sjette ferieuge, da din arbejdsgiver ikke kan give dig ret til frihed hos en ny arbejdsgiver.

Feriehindringer 

Feriehindringer er årsager, der gør, at man ifølge ferieloven ikke kan afholde ferie. De mest almindelige feriehindringer er sygdom og barsel. Af have en feriehindring betyder konkret, at du ikke kan holde ferie, og at arbejdsgiver ikke kan pålægge dig at holde ferie.

Sygdom og ferie 

Sygdom er ikke nødvendigvis en hindring for at holde ferie. Som sygemeldt kan du rent teknisk blive raskmeldt hos din kommune, så du kan holde din ferie, hvis du ønsker det. Hvis du omvendt bliver syg i forbindelse med din ferie, skal du sørge for at meddele arbejdsgiver det hurtigst muligt.

Hvis du allerede er gået på ferie, skal du selv dække de første fem dages sygdom, men herefter er du berettiget til erstatningsferie.