Pharmadanmark ønsker fortsat dialog om fokus på medicin

17.03.2022

Regeringen præsenterede her til eftermiddag sit længe ventede udspil til en sundhedsreform: ’Gør Danmark sundere’. Det sætter overordnet set en ny retning for fore­byggelse, ikke mindst for børn og unge. Ligeledes skal kvaliteten forbedres i det nære sundhedsvæsen.

”Der er mange gode elementer i reformen, og der er brug for en reform, blandt andet fordi sundhedsvæsenet skal kunne håndtere flere og flere ældre og kronikere. Vi håber dog, at der også kommer nogle konkrete bud på, hvordan sikkerhed og kvalitet for kronikere og ældre borgere kan styrkes. De bruger ofte meget medicin, men lades alt for ofte i stikken af systemet. Det resulterer i fejl- og overmedicineringer og indlæggelser, som i mange tilfælde vil kunne forebygges,” siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark, og fortsætter:
”Vi tror meget på, at udfordringerne skal løses gennem et styrket samarbejde på tværs af sundhedsvæsenet. Det er også vigtigt at udnytte de forskellige faglige kompetencer fuldt ud. Det vil vi i de kommende uger fortsætte dialogen med sundhedspolitikerne om.”

Konkret har Pharmadanmark sammen med Lægeforeningen foreslået at få farmaceuter til at hjælpe læger med at gennemgå patienters medicin og undervise sundhedspersonale.

Af positive elementer i reformen peger Rikke Løvig Simonsen bl.a. på, at regeringen vil sætte fokus på apotekernes rolle i det nære sundhedsvæsen og hermed anerkender, at apotekerne kan og bør spille en aktiv rolle.

”Der er helt sikkert lægemiddelfaglige kompetencer på apotekerne, som kan udnyttes bedre end i dag, til gavn for borgerne,” siger hun.

Regeringen vil også styrke den aktive indsats i kampen mod antibiotikaresistens internationalt. Det skal ske i regi af International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions (ICARS). 

Pharmadanmark har længe argumenteret for, at der er brug for en indsats over for den stigende antibiotikaresistens. 

Ligeledes er det positivt, at forskningen i infektionsmedicin styrkes. COVID-19 har nemlig vist, at det er afgørende, at verden er forberedt på kommende epidemier. Det skal efter Pharmadanmarks mening ske gennem offentlig/private samarbejder.

Regeringen vil også nedsætte Kommission for robusthed i sundhedsvæsenet, som blandt andet skal se på udfordringerne at rekruttere og fastholdelse medarbejdere i sundhedsvæsenet. Også her ligger en del af løsningen i at udnytte de eksisterende fagligheder bedre. 

”Endelig er det værd at bemærke, at der skal ske et løft af psykiatrien. Patienter i psykiatrien har en markant højere dødelighed end andre patientgrupper på grund af fejlmedicinering og dårligere livskvalitet. Den rette medicin til psykisk sårbare er afgørende for at skabe en god behandling, og vi tror, at farmaceuter i psykiatrien her kan spille en vigtig rolle. Det har vi allerede mange eksempler på, at de gør, men det bør udbredes yderligere, hvilket vi vil gå i dialog med de relevante politikere om” siger Rikke Løvig Simonsen.