LOG IN BLIV MEDLEM
 • English
 • Dansk
Kontakt os

Adresse

Rygards Alle 1
2900 Hellerup
Tlf: 3946 3600
pd@pharmadanmark.dk

Sekretariatets åbningstider

Telefonisk

Mandag - torsdag 09.30 - 16.00
Fredag 09.30 - 14.00

På adressen

Mandag - torsdag 09.30 - 16.00
Fredag 09.30 - 14.00
Navn Stillng Telefon E-mail
Andreas Thilqvist Konsulent 39463626 at@pharmadanmark.dk
Anne Simonsen Regnskabsassistent 3946 3617 as@pharmadanmark.dk
Annette Meyer Økonomi- og administrationschef 39463639 am@pharmadanmark.dk
Arendse Veirø Jurist ​3946 3638 ave@pharmadanmark.dk
Bente Gade Sekretariatschef 39463621 bg@pharmadanmark.dk
Bo Ekkert Knudsen Juridisk chef, advokat 39463633 bek@pharmadanmark.dk
Carsten Mandrup Olsen Servicemedarbejder 39463608 co@pharmadanmark.dk
Casper Gad Advokat 39463627 cg@pharmadanmark.dk
Christian K. Thorsted Kommunikationschef 39463614 ckt@pharmadanmark.dk
Frederik Kragh Nielsen Politisk konsulent 39463636 fkn@pharmadanmark.dk
Iben Treebak ​Konsulent, Karriere & Udvikling 39463618 ibt@pharmadanmark.dk
Jeannette Petersen Assistent 39463607 jp@pharmadanmark.dk
Lotte Skovdal PA og arrangementskoordinator 39463609 lsk@pharmadanmark.dk
Malene Dalmark Espeland Kommunikationskonsulent 39463634 mde@pharmadanmark.dk
Marie Fog Lægemiddelfaglig konsulent 39463619 mf@pharmadanmark.dk
Natasia Lykkeholm Klausen Advokat 39463636 nlk@pharmadanmark.dk
Pressetelefon 21768404 redaktionen@pharmadanmark.dk
Rikke Løvig Simonsen Formand for Pharmadanmark 31240265 rls@pharmadanmark.dk
Robert Barrit Sørensen Jurist 39463635 rbs@pharmadanmark.dk
Sarah Piil Kommunikationskonsulent 39463637 ssp@pharmadanmark.dk
Susie Stærk Ekstrand Adm. direktør 30178865 se@pharmadanmark.dk
Trine Wesselhoff Public affairs chef 21455541 tw@pharmadanmark.dk
39 46 36 00
Du er her:
Hjem - Job i udlandet

Job i udlandet

Job i udlandet

Før du rejser

Som akademiker på lægemiddelområdet har du gode muligheder for at finde job i udlandet. Hvis du ønsker at arbejde i udlandet, er der dog en række ting, du skal huske, før du rejser ud.

Start med at finde ud af mere om landets regler:

 • Tjek det pågældende lands visumregler hos Udenrigsministeriet
 • Tjek gældende regler hos landets farmaceutforening
 • Tjek sociale ydelser i udlandet hos Den Sociale Sikringsstyrelse
 • Tjek regler i forhold til danske skatteforhold hos Skat​

Det er også vigtigt, at du:

 • Orienterer Pharmadanmark om opholdet af hensyn til dit medlemskab
 • Giver besked til AAK Tjekker dine forsikringer Pharmadanmark har indgået en samarbejdsaftale med de andre nordiske lande omkring medlemskab, hvorfor du skal være opmærksom på, at du kan opnå dobbeltmedlemsskab, hvis du som dansk farmaceut tager job i eksempelvis Norge.

Søg job i udlandet

Der kan være flere måder at komme til at arbejde i udlandet på. Du kan enten blive udstationeret eller på egen søge job i en udenlandsk virksomhed. Hvis du går og overvejer at finde et job i udlandet, så er den nemmeste måde at blive udstationeret via din egen virksomhed. Dette forudsætter naturligvis, at din virksomhed har udenlandske afdelinger. Så hvis du går med tankerne om at søge til udlandet, kan det være en ide i første omgang at undersøge, hvilke muligheder du har internt i virksomheden.

Hvis du ønsker at søge job i udlandet på eget initiativ, så findes der globale jobportaler som ex. den internationale jobportal internationaljobs.com.

En helt anden mulighed er, at du søger efter job på de enkelte virksomheders hjemmesider, da virksomhederne ofte har annonceret åbne stillinger globalt.

Søger du job i udlandet på egen hånd, kan der være flere praktiske ting, som du skal have med i overvejelserne. Det kan eksempelvis være udformning af ansøgning, da det kan variere fra land til land med hensyn til graden af formalitet til jobsamtaler, praktisk at komme til jobsamtalen m.m.

Det kan dog under alle omstændigheder være en god idé at have en officiel engelsk beskrivelse af din uddannelse/dit eksamensbevis. Hvis du ikke allerede har dette, kan din uddannelsesinstitution eller Styrelsen for International Uddannelse hjælpe dig.

Du kan finde flere informationer og kontaktoplysninger på Ministeriet for forskning, Innovation og videregående uddannelses hjemmeside.

Jobsøgning i EU

Du kan få hjælp til jobsøgning i EU hos European Employment Services (EURES). EURES rådgiver om regler og muligheder for at arbejde i et andet EU land.

Særligt for farmaceuter

Inden for EU Er du farmaceut, så er din uddannelse lovreguleret og lever op til direktiv 2005/36/EF, og der er herefter fri bevægelighed i EU. Du skal dog stadig have en formel anerkendelse af dine eksamensbeviser fra den ansvarlige myndighed om, at du arbejder i det pågældende land.

Hvis du er kandidat fra Københavns Universitet efter september 2007 eller fra Syddansk Universitet fra sommeren 2013, så vil det fremgå, at din uddannelse lever op til direktiv 2005/36/EF.

Er du kandidat fra tidligere, kan du tage kontakt til sundhedsstyrelsen, der kan udarbejde et ”Certificate of current position”, der godkender, at din uddannelse lever op til det gældende direktiv.

Du kan læse mere om at søge arbejde i udlandet på Ministeriet for forskning, Innovation og videregående uddannelses hjemmeside. Her kan du blandt andet finde beskrivelser af det danske uddannelsessystem m.m, som du vil kunne komme ud for, at et land vil efterspørge

Uden for EU

Er du farmaceut og ønsker ansættelse på apotek eller sygehus apotek i udlandet, kan du komme ud for, at din uddannelse skal vurderes, og sidestilles med det pågældende lands farmaceutuddannelse.

Kravene varierer meget fra land til land, hvorfor det er mest hensigtsmæssigt at tage kontakt til det pågældende land for at høre, hvad deres specifikke krav er for godkendelse af din uddannelse.

På apotek i Norge

Som farmaceut er der mulighed for at søge job på apotek i enten Norge eller Sverige. Man skal som nordisk statsborger ikke søge om arbejds- og opholdstilladelse, men da farmaceuttitlen er et lovreguleret erhverv skal du søge om autorisation i det pågældende land. Ønsker du som farmaceut at søge job på et svensk eller norsk apotek, skal du være opmærksom på, at du skal søge om godkendelse i det pågældende land til at anvende din titel, da farmaceuttitlen er et lovreguleret erhverv, og derved lever op til direktiv 2005/36/EF.

Nedenfor kan du læse om de gældende regler for opnåelse af autorisation i henholdsvis Norge og Sverige.

Der er mellem de nordiske landes faglige organisationer indgået en samarbejdsaftale, som betyder, at du som medlem i et land altid kan få faglig bistand i forbindelse med den første kontrakt i et andet nordisk land. Hvis du tager arbejde i Norge eller Sverige, kan du overveje at bevare din tilknytning til Pharmadanmark enten ved at overgå til ”Aktiv udland” eller passivt medlemskab. Vælger du ”aktiv udland” bevarer og optjener du retten til at kunne modtage PDA. 

Arbejde som farmaceut i Sverige

Når du ønsker at søge job på et svensk apotek er der et par praktiske ting, som du skal være opmærksom på:

 • Du skal søge om autorisation for at må anvende titlen ”farmaceut” via Socialstyrelsen - find ansøgningsskema her. Anerkendelsen baseres på direktiv 2005/36/EF som den danske farmaceutuddannelse lever op til. Det fremgår af den svenske socialstyrelses hjemmeside, hvilke dokumenter du skal fremsende for at få din legimitation som farmaceut. ​
 • Hører du til dem, der arbejder på den ene side af Sundet, men bor på den anden? Kontakt karrierevejledningenfor at høre mere om aftalen. 

Arbejde som farmaceut i Norge

Når du ønsker at søge job på et norsk apotek du skal være opmærksom på:

 • Når du har fået et job i Norge, skal du søge om autorisation som farmaceut. Du søger autorisation via Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK - http://www.sak.no/sites/SAK/Sider/default.aspx ). Autorisationen er en godkendelse af, at du må arbejde som farmaceut i Norge.

Grib chancen og få job med faglige udfordringer

Gratis rådgivning

Hvis du får arbejde i udlandet eller etablerer egen virksomhed, kan du som medlem af Pharmadanmark benytte dig af vores tilbud om en times gratis rådgivning. Rådgivningen gives af Deloitte. Skatteforhold i udlandet Hvis du skal udstationeres eller får ansættelse i udlandet, er det vigtigt at få et overblik over, hvordan du er stillet i forhold til skattereglerne. Pharmadanmark tilbyder en times gratis rådgivning, inden du rejser ud. Du kan også vælge i stedet at få en times gratis rådgivning når du vender tilbage til Danmark. Er der behov for mere end en time, er denne rådgivning for egen regning, og du vil efterfølgende modtage en faktura fra Pharmadanmark. Bemærk, at revisionsfirmaet også tager sig betalt for forberedelse, så det er meget sandsynligt, at du vil modtage en sådan faktura.

Hos revisionsfirmaet kan du få en brochure over skatteforholdene i de fleste lande. Såfremt du har brug for en mere grundlæggende rådgivning om skatteforholdene i det land, du skal arbejde i, kan revisionsfirmaet formidle kontakten til et udenlandsk revisionskontor. Læs mere om etablering i udlandet på Deloittes hjemmeside her. Skatterådgivning for selvstændige Pharmadanmark får flere og flere medlemmer, der etablerer sig med selvstændig virksomhed. Vi arbejder derfor i øjeblikket på at udvide den service, vi kan tilbyde denne medlemsgruppe. Som selvstændig i Pharmadanmark kan du: Få gennemgået dine konsulentaftaler af en jurist i Pharmadanmark. Som nystartet med egen virksomhed har du mulighed for en times gratis rådgivning om revision og skat hos Deloitte. Deltage i Pharmadanmarks gå-hjem møder om relevante emner for selvstændige. Har du som nystartet brug for yderligere rådgivning end den første time med gratis rådgivning, kan du lave en individuel aftale med revisionsfirmaet om et videre forløb.

Læs mere om opstart af egen virksomhed her

@ 2017 Pharmadenmark    CVR 65250314 Forside Aktuelt Forside Forside