Pharmadanmarks medlemmer er tilknyttet sektioner, der kan være opdelt i kredse, afgrænset efter geografi eller efter arbejdsområde. Det enkelte medlems arbejdssted afgør, hvilken kreds eller sektion hun eller han er tilknyttet.

Kredsene og sektionerne afholder arrangementer målrettet netop deres medlemmers faglighed, men de fungerer også som bindeled mellem hovedforeningen og medlemmerne. Kredsene og sektionerne føder således ind med input til hovedbestyrelsens arbejde, ikke mindst i forbindelse med de årlige hovedmøder.

Retningslinjer for kredse og sektioner i forbindelse med afholdelse af arrangementer

Alle privatansatte medlemmer er tilknyttet Pharmadanmark – Privat, som er foreningens største sektion.
Medlemmer af Pharmadanmark – Apotek er ansat på privat apotek og er medlem af en lokal kreds under denne sektion.
Du er automatisk medlem af Pharmadanmark – Hospital, hvis du er ansat på et hospital, for eksempel på et sygehusapotek, forskningslaboratorium eller lignende.
Pharmadanmark - Stat består bl.a. af medlemmer, der er ansat i offentlige styrelser og på universiteter.
Du er automatisk medlem af Pharmadanmark - Studerende, hvis du er under uddannelse.