Image
Tekst

Ledernetværk

Hvilket udbytte kan du forvente?

Som deltager i en af Pharmadanmarks ledernetværk får du nye perspektiver på din egen ledelsespraksis og der igennem styrket dine ledelseskompetencer. Du får også en gylden mulighed for at udvide dit personlige ledernetværk i branchen.

Du får:

 • Mulighed for at reflektere om egen ledelsespraksis i et fortroligt rum

 • Sparring på vanskelige ledelsessituationer

 • Indblik i andre lederes udfordringer og løsninger

 • Mulighed for at dele ud af din egen viden og erfaring

 • Mulighed for at udvide dit personlige ledernetværk

 • Mulighed for at reflektere over egne karrierevalg.

Din arbejdsplads får:

 • En bedre leder

 • Inspiration til løsninger på aktuelle udfordringer i virksomheden

 • Adgang til den faglige ekspertise i netværket

 • Mulighed for at møde nye samarbejdspartnere, kunder og leverandører

 • Mulighed for at øve indflydelse, skubbe til dagsordener og høre hvad der rør sig i branchen.

Du kan vælge mellem to typer af netværk for ledere:

Netværk for personaleledere

Netværk der henvender sig til ledere med ansvar for den daglige ledelse af personale, herunder ansættelser og afskedigelser. Vi forestiller os, at du er ansvarlig for et område og har budgetansvar. Vi forestiller os, at du har nogle års ledelseserfaring.

Netværk for dig der gerne vil være leder

Netværk der henvender sig til dig, som gerne vil være leder, men endnu ikke har fået din første lederstilling med personaleansvar. Vi forestiller os, at du har mindst 2 års erhvervserfaring og har prøvet kræfter med uformel ledelse.


Hvad foregår der på møderne?

Det er deltagerne, der sætter dagsordenen og skaber indholdet.

Pharmadanmarks ledernetværk er baseret på erfaringsudveksling, videndeling og sparring mellem deltagerne. Møderne tager udgangspunkt i deltagernes konkrete udfordringer og giver mulighed for at reflektere over egen og andres praksis.

Det første møde i netværkene organiseres og faciliteres af Pharmadanmark, derefter drives netværkene af medlemmerne selv med Pharmadanmarks karrierevejledere som sparringspartnere.

Hvordan bliver et ledernetværk sammensat?

Pharmadanmark sammensætter netværk, som imødekommer medlemmernes behov bedst.

Der skal være mindst 12 deltagere, før der etableres et netværk.

Er der for mange tilmeldinger til et netværk, sammensætter vi netværkene, så de opfylder deltagernes behov bedst på baggrund af de oplysninger, vi har fået i tilmeldingerne.

Vi kan ikke garantere, at du kommer med i en netværksgruppe i første omgang.

Hvor og hvornår foregår det?

Første netværksmøde afholdes af Pharmadanmark.

Derefter opfordrer vi deltagerne til at skiftes til at være vært for møderne.

Arrangementer om ledelse

Pharmadanmark holder året rundt både virtuelle og fysiske møder med viden og debat om ledelse. Arrangementerne annonceres i arrangementskalenderen.