Som privatansat forhandler du selv lønnen. Der forhandles som udgangspunkt ved ansættelse og dernæst én gang årligt.
Læs mere

Som privatansat forhandler du selv lønnen. Der forhandles som udgangspunkt ved ansættelse og dernæst én gang årligt. 

Som privatansat kan du være omfattet af en overenskomst, hvor lønnen - eller en del af den - på forhånd er fastsat. De fleste medlemmer, der er ansat i det private, vil dog ikke være omfattet af en overenskomst. Her er lønnen derfor til fri forhandling.

Som privatansat forhandler du selv lønnen. Der forhandles som udgangspunkt ved ansættelse og dernæst én gang årligt. Det vil ofte stå i selve kontrakten eller i en personalehåndbog, hvornår der konkret forhandles i din virksomhed. 

Under 'Privatansat - overenskomst' kan du finde og prøve vores lønberegner og se den nuværende lønstatistik. 

 

Er du ansat på apotek er der i overenskomsten aftalt en skalaløn og forskellige tillæg.
Læs mere

Er du ansat på apotek er der i overenskomsten aftalt en skalaløn og forskellige tillæg. 

Skalalønnen er inddelt i 3 løntrin:

Løntrin 1 fra 0-2 års erhvervserfaring
Løntrin 2 fra 2-4 års erhvervserfaring
Løntrin 3 for mere end 4 års erhvervserfaring.

I overenskomsten er der derudover fastsat et generelt tillæg, der gives efter 6-års apotekeransættelse.

Lønnen bliver typisk forhandlet ved ansættelse og én gang årligt, og du forhandler som apoteksfarmaceut selv din løn. Ved lønforhandling vil der typisk blive forhandlet om funktions- og kvalifikationstillæg.

Hvis du er offentligt ansat er din løn sammensat af faste overenskomstbestemte løndele: Løntrin og centralt fastsatte tillæg. Dertil kommer kvalifikationstillæg, funktionstillæg og engangsvederlag.
Læs mere

Hvis du er offentligt ansat er din løn sammensat af faste overenskomstbestemte løndele: Løntrin og centralt fastsatte tillæg. Dertil kommer kvalifikationstillæg, funktionstillæg og engangsvederlag.

Som nyuddannet bliver du indplaceret på løntrin 4, der er 2-årigt. Herefter følger løntrin 5,6 og 8, der alle er 1-årige. En del af din løn bliver altså bestemt af din anciennitet. Når du skal finde ud af, hvor lang anciennitet du har, skal du tælle hvor mange år og måneder du har haft arbejde, efter du er blevet kandidat. Den del af din eventuelle ph.d.-uddannelse, der er godkendt, tæller også med, når du skal opgøre din anciennitet. Arbejde udført under din bachelor- og kandidattid tæller ikke med.

Derudover er der i overenskomsterne i både stat og region aftalt en række centralt fastsatte tillæg, som du har krav på, hvis du f.eks. ansættes som cand. pharm. eller ansættes statsligt som videnskabelig assistent. 

Selv om lønsystemet er det samme statsligt og regionalt, er der forskellige økonomiske niveauer for løntrin og tillæg.

Som offentlig ansat har du krav på en lønforhandling ved ansættelse samt én gang årligt efterfølgende.

Din løn forhandles gennem din tillidsrepræsentant eller Pharmadanmark - det er aftalt i overenskomsterne. I det offentlige varierer det meget, hvornår der finder årlige lønforhandlinger sted. Hvis du er i tvivl om, hvornår der lønforhandles, anbefaler vi, at du spørger dine kollegaer, din nærmeste leder eller HR.

Når du skal forhandle løn, er din forberedelse afgørende for resultatet. Sørg for i løbet af året at gøre din leder opmærksom på din indsats, og forbered dig grundigt inden forhandlingen.
Læs mere

Når du skal forhandle løn, er din forberedelse afgørende for resultatet. Sørg for i løbet af året at gøre din leder opmærksom på din indsats, og forbered dig grundigt inden forhandlingen.

Pharmadanmark anbefaler, at du forbereder 2-3 gode argumenter for en lønstigning. Det kunne f.eks. være dine resultater i løbet af året. Hvis du ikke er så erfaren i at forhandle løn, kan det være en god idé, hvis du øver dig i sige dine argumenter højt, så kan det virke mere naturligt for dig ’at sælge dig selv’ og dine resultater i selve situationen med lønforhandling

Erfaringsmæssigt er passivitet en dårlig strategi, da pengene i høj grad fordeles til dem, der beder som dem.

Vi anbefaler, at du benytter Pharmadanmarks lønstatistik og lønberegner for at afklare, hvilken lønstigning du gerne vil stile efter, begge finder du under emnet overenskomster og vilkår. Du er altid velkommen til at kontakte Pharmadanmarks jurister for gode råd.  

Bonus kan være et godt supplement til din løn. Men bonus giver også en større usikkerhed, fordi du ikke kender din samlede løn.
Læs mere

Bonus kan være et godt supplement til din løn. Men bonus giver også en større usikkerhed, fordi du ikke kender din samlede løn.

Mange bonusordninger er sammensat af både individuelle mål og overordnede resultater og mål for virksomheden.

Pharmadanmark anbefaler, at du sætter dig grundigt ind i de kriterier, der udbetales bonus efter på individuelt niveau. Bonusordningen skal gerne virke motiverende på dig som medarbejder, og det sker kun, hvis du kender målene.

Når du stopper i et ansættelsesforhold, er du berettiget til en forholdsmæssig andel af din bonus.

Bonus beregnes ud fra, hvor lang tid af bonusperioden du har været ansat. Har du f.eks. været ansat i 4 måneder af et bonusår, vil du være berettiget til 4/12 af sædvanlig bonus. Du vil fortsat være berettiget til bonus, selv om du i en periode inden fratræden har været fritstillet.

Bonus udbetales typisk efter opgørelse af regnskabsåret. Hvis dette tidspunkt ligger efter din fratræden, kan du opleve at der går et stykke tid, inden din bonus udbetales. Du har krav på et modtage bonus på samme tidpunkt som virksomhedens øvrige medarbejdere omfattet af bonusordningen.

Kontakt Pharmadanmarks jurister, hvis du har spørgsmål til bonus.

Tekst

Kontakt juridisk rådgivning 

jura@pharmadanmark.dk
Telefon: 3946 3605
Mandag-torsdag 9.30 - 16.00
Fredag 9.30 - 14.00