Du har ret til fem ugers ferie i hvert ferieår efter den nye ferielov. Derudover kan du i din ansættelsesaftale have ret til flere uger. 

Kontakt juridisk rådgivning 

jura@pharmadanmark.dk 
Telefon: 39463605
Mandag-torsdag 9.30 - 16.00
Fredag 9.30 - 14.00

Dine rettigheder under graviditet og barsel afhænger af, om du er offentligt ansat, apoteksansat eller ansat i den private industri, samt om du er omfattet af overenskomst eller ej.
Læs mere

Dine rettigheder under graviditet og barsel afhænger af, om du er offentligt ansat, apoteksansat eller ansat i den private industri, samt om du er omfattet af overenskomst eller ej.  Fraværsret  Mor Som kvindelig medarbejder har du som minimum ret til frihed i fire uger før den fo...

Hvis du bliver syg, er det vigtigt, at du sygemelder dig så hurtigt som muligt og følger den procedure, der gælder for dig ved sygemelding. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du sygemelder dig.
Læs mere

Hvis du bliver syg, er det vigtigt, at du sygemelder dig så hurtigt som muligt og følger den procedure, der gælder for dig ved sygemelding. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du sygemelder dig.  Hvis du bliver syg – hvad er dine forpligtelser? Når du ikke kan møde på arbejde på grun...