Som privatansat forhandler du selv lønnen. Der forhandles som udgangspunkt ved ansættelse og dernæst én gang årligt.
Læs mere

Som privatansat forhandler du selv lønnen. Der forhandles som udgangspunkt ved ansættelse og dernæst én gang årligt.  Som privatansat kan du være omfattet af en overenskomst, hvor lønnen - eller en del af den - på forhånd er fastsat. De fleste medlemmer, der er ansat i det private, vil dog i...

Er du ansat på apotek er der i overenskomsten aftalt en skalaløn og forskellige tillæg.
Læs mere

Er du ansat på apotek er der i overenskomsten aftalt en skalaløn og forskellige tillæg.  Skalalønnen er inddelt i 3 løntrin: Løntrin 1 fra 0-2 års erhvervserfaring Løntrin 2 fra 2-4 års erhvervserfaring Løntrin 3 for mere end 4 års erhvervserfaring. I overenskomsten er der derudover ...

Hvis du er offentligt ansat er din løn sammensat af faste overenskomstbestemte løndele: Løntrin og centralt fastsatte tillæg. Dertil kommer kvalifikationstillæg, funktionstillæg og engangsvederlag.
Læs mere

Hvis du er offentligt ansat er din løn sammensat af faste overenskomstbestemte løndele: Løntrin og centralt fastsatte tillæg. Dertil kommer kvalifikationstillæg, funktionstillæg og engangsvederlag. Som nyuddannet bliver du indplaceret på løntrin 4, der er 2-årigt. Herefter følger løntrin 5,6 og 8...

Når du skal forhandle løn, er din forberedelse afgørende for resultatet. Sørg for i løbet af året at gøre din leder opmærksom på din indsats, og forbered dig grundigt inden forhandlingen.
Læs mere

Når du skal forhandle løn, er din forberedelse afgørende for resultatet. Sørg for i løbet af året at gøre din leder opmærksom på din indsats, og forbered dig grundigt inden forhandlingen. Pharmadanmark anbefaler, at du forbereder 2-3 gode argumenter for en lønstigning. Det kunne f.eks. være dine ...

Bonus kan være et godt supplement til din løn. Men bonus giver også en større usikkerhed, fordi du ikke kender din samlede løn.
Læs mere

Bonus kan være et godt supplement til din løn. Men bonus giver også en større usikkerhed, fordi du ikke kender din samlede løn. Mange bonusordninger er sammensat af både individuelle mål og overordnede resultater og mål for virksomheden. Pharmadanmark anbefaler, at du sætter dig grundigt ind i...

Kontakt juridisk rådgivning

jura@pharmadanmark.dk
Telefon: 39463605
Mandag-torsdag 9.30 - 16.00
Fredag 9.30 - 14.00