Ny kampagne stiller skarpt på danskernes viden om medicinrester

16.05.2022

For få danskere ved, hvordan de bortskaffer deres medicinrester ansvarligt. Det er hverken godt for sundheden eller miljøet. Derfor går Ældre Sagen, Pharmadanmark, Danmarks Apotekerforening, Lægeforeningen og Gigtforeningen nu sammen i ’Alliancen Stop Medicinspild’ om en kampagne, der skal få flere til at aflevere medicinrester på apoteket.

Hvert år køber 4,1 mio. danskere medicin på recept, men 40 procent af danskerne ved faktisk ikke, at medicinrester skal indleveres på apoteket.

”Fire ud af ti dansker er ikke klar over, hvordan de skal håndtere de medicinrester, de har liggende derhjemme. Det viser en landsdækkende måling, vi har fået foretaget. Derfor er det relevant at gentage budskabet. Desuden gør vi i kampagnen opmærksom på, at medicin ikke må gives til andre end den, medicinen er ordineret til, og at man skal passe på med at have medicin liggende frit tilgængeligt i hjemmet. Det kan falde i de forkerte hænder, og det kan være farligt, hvis et barn eller et dyr eksempelvis spiser medicinen,” lyder advarslen fra Apotekerforeningens formand Jesper Gulev.

Pharmadanmark, Danmarks Apotekerforening, Lægeforeningen, Gigtforeningen og Ældre Sagen står sammen i ’Alliancen Stop Medicinspild’ for netop at sætte det oversete samfundsproblem, som medicinspild er, på dagsordenen.

Stiller skarpt på Kolding, Næstved, Roskilde og Vejle

Kampagnen er landsdækkende og vil især have fokus på at forbedre den generelle viden hos befolkningen. Den løber fra 16. maj til 31. maj 2022. Fire kommuner er udvalgt som fokusområder: Roskilde, Vejle, Næstved og Kolding.

Inden kampagnen har Norstat gennemført en survey for alliancen i de fire udvalgte kommuner.
Hele 55 procent af de unge (18-34 år) angiver, at de mangler viden om håndtering af medicinrester.
I samme aldersgruppe er det kun 36 procent, som afleverer medicinrester på apoteket:

”Det er vigtigt, vi formår at komme igennem til især de unge og får gang i en samtale om medicinbrug samt øget kendskabet til, hvordan man opbevarer og skiller sig af med sin medicin, når man er færdig med at bruge den. Medicin må ikke ende i skraldespanden eller andre steder, men skal afleveres på apoteket, fordi de sørger for forsvarlig destruktion,” udtaler talsperson for Alliancen Stop Medicinspild og formand i Pharmadanmark Rikke Løvig Simonsen.

Yderligere information

Presseansvarlig Pharmadanmark, Charlotte Kiil Poulsen, 44140330

Presseansvarlig Danmarks Apotekerforening, Merete Wagner Hoffmann, 27732185

Kampagneside: stopmedicinspild.nu

Fakta og baggrund

Nøgletal om medicinforbrug og medicinaffald 

  • Hvert år køber 4,1 mio. danskere medicin på recept.  
  • Medicinforbruget har de sidste mange år været konstant stigende.  
  • I 2021 brugte danskerne medicin for omkring 25 milliarder kroner (inkl. moms). Omkring halvdelen bruges på sygehusene, mens den anden halvdel bruges på medicin udleveret på apotekerne.  
  • Tidligere opgørelser peger på, at der årligt smides over 500 tons medicinaffald ud fra husholdninger og institutioner 
  • Halvdelen af alle utilsigtede hændelser er medicinrelaterede.  

OECD opfordrer til øget indsats for at bortskaffe ubrugt og udløbet medicin

I en helt ny rapport ” Management of Pharmaceutical Household Waste”, offentliggjort 10. maj 2022 (se: https://embargoes.oecdcode.org/fc4e1d79a8548f2c8814eb26c3a8f6bb.pdf) forholder OECD sig til de mange udfordringer, der knytter sig til, at store mængder ubrugt medicin ender i skraldespande og afløb i OECD-landene.

OECD identificerer de tre største udfordringer; 1) der er evidens for, at ubrugt medicin påvirker vores økosystem og miljø negativt i form af dødelighed hos dyr, fysiologiske ændringer hos dyr, adfærds-ændringer eller problemer med reproduktion og risiko for udvikling af resistente bakterier 2) Ubrugt eller udløbet medicin kan være farligt at indtage og forårsage ulykker eller farlige forgiftninger hos mennesker 3) Ubrugt eller udløbet medicin udgør  et ressourcespild og store sundhedsøkonomiske tab, som kunne være brugt på noget andet.   

Med mindre man gør noget ved det, forudser OECD, at disse risici vil forstørres i fremtiden i takt med, at befolkningerne anvender stadig større mængder af medicin som følge af længere levetider, flere multisyge, generel befolkningsvækst, og at udbuddet af medicin ventes at forøges. Af samme årsag opfordrer organisationen stærkt til, at regeringer i samarbejde med medicinalindustrien sikrer en bedre vejledning i håndtering af medicinaffald.

OECD fremlægger i rapporten en række forslag for at mindske problemet i brug, bl.a.:bedre sygdoms-forebyggelse, præcisions-medicin, øget brug af dosis-pakninger af medicin, etablering af nye retur-systemer for ubrugt medicin, som giver forbrugeren direkte incitament til at aflevere, og brugen af kommunikationskampagner. Endelig anbefaler OECD at muligheden for at indlevere medicinaffald bør være muligt for forbrugere omkostningsfrit hele året på nemt tilgængelige steder, og at apotekerne har vist sig at være velegnede som opsamlingssteder.(Dette har vi i Danmark med en mangeårig aftale mellem apotekerne og kommunerne om, at apotekerne modtager medicin fra forbrugerne, og kommunerne bortskaffer det på forsvarlig vis.)

WHO advarer om bjerge af ubrugt medicin efter corona  
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) advarer i en rapport offentliggjort i februar 2022 om, at coronatiden har efterladt en pukkel af medicinsk affald. Se: https://www.who.int/news/item/01-02-2022-tonnes-of-covid-19-health-care-waste-expose-urgent-need-to-improve-waste-management-systems WHO pointerer, at meget medicinsk affald har hobet sig op under coronapandemien, og dermed har skabt titusinder af ton affald, som udgør en trussel mod menneskers sundhed og miljøet, hvis det ikke skaffes af vejen på fornuftig vis. WHO skønner, at mere end 200.000 ton medicinsk affald - meget af det plastik - har ophobet sig på verdensplan under pandemien.