Pharma nr. 6 2021

09.08.2021

Augustnummeret indleder en ny artikelserie, nemlig 'Psykiatriens faglige ansigter', som undersøger life science-specialisters arbejde på det psykiatriske område. I første afsnit møder vi medicinpædagogisk farmaceut Anders Helbo, der besøger borgere på bosteder i København.

Læs også om International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions (ICARS), hvor man frygter, at corona-pandemien har forstærket de allerede meget alvorlige problemer med antimikrobiel resistens.

Bliv ydermere klogere på de nye Videnskabsetiske Medicinske Komitéer (VMK), som er en afgørende brik i, at Danmark kan fastholde sin styrkeposition inden for kliniske forsøg.

Læs Pharma