Ny Folkesundhedslov skal øge lighed og kvalitet

05.11.2020

Mere lighed i sundhed og mere livskvalitet.

Det er målet i den fælles opfordring om en Folkesundhedslov, som 57 organisationer overdrog til Sundheds- og Ældreministeriet og folketing i forbindelse med Danske Regioners konference 'Sundhed for alle'.

"Kort sagt skal en folkesundhedslov være en politisk ramme og løftestang til at bruge de rette virkemidler til at skabe sundhed for alle. Med en folkesundhedslov ønsker vi en aktiv og forpligtende stillingtagen til, hvordan vi gør sunde valg til nemme valg og skaber gode rammer for sundhed, trivsel og fællesskaber i hele befolkningen," lyder det i opfordringen, som fortsætter:

"Vi ønsker at tage et større fælles ansvar for folkesundheden, og det håber vi, at I, i regeringen og Folketinget også vil. Gevinsterne taler for sig selv. Det vil skabe flere gode leveår, mere social lighed og råd til fremtidens velfærdssamfund."

Pharmadanmark støtter op om ønsket om en folkesundhedslov, som kan skabe mere lighed i sundhed. Fagforeningen mener i den forbindelse, at det er nødvendigt, at vi bevæger os væk fra det meget siloopdelte sundhedsvæsen – der skal arbejdes på tværs af faggrænser, og faggruppernes kompetencer skal udnyttes bedre. Helt konkret bør multisyge og kronikere heller ikke overlades til selv at være projektledere på egen behandling og medicinering. Det skal de have støtte til af specialister.

Et stærkere sundhedsvæsen kræver også, at man sikrer uddannelse og efteruddannelse af medarbejderne, påpeger Pharmadanmark. 

Læs mere på Danske Regioners hjemmeside