Pharmadanmark med i Life Science Råd

17.12.2021

Regeringen har præsenteret et nyt Life Science Råd som opfølgning på strategien fra foråret. Rådet skal styrke samarbejdet mellem offentlige og private aktører i industrien og på sundhedsområdet.

Pharmadanmark er blevet inviteret til at deltage og vil blive repræsenteret af adm. direktør Susie Stærk Ekstrand. Hun glæder sig til at bidrage til arbejdet.
”Som den eneste fagforening i rådet vil vi naturligvis ikke alene fokusere på højtuddannet arbejdskraft, men have et bredere syn på branchens medarbejdere. Der er brug for mange forskellige kompetencer og medarbejdertyper i branchen – fælles for dem er, at de har brug for kontinuerlig kompetenceudvikling og efteruddannelse for at bevare deres værdi og relevans på arbejdsmarkedet,” siger hun.

Formand Rikke Løvig Simonsen, Pharmadanmark, tager invitationen til at deltage i rådet som et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre at påvirke væsentlige politiske dagsordener. 
”Det er noget, vi som relativt lille organisation har investeret mange ressourcer i, men det er indsatsen værd, da gode rammevilkår for life science-industrien har direkte betydning for vores medlemmers fremtidige jobmuligheder og arbejdsliv."