Den Danske Dyrlægeforening og Pharmadanmark deler nu udsyn

01.09.2021

Den Danske Dyrlægeforening og Pharmadanmark flytter i dag ind i et nyt, moderne fælles sekretariat på 9. sal i Codanhus på Frederiksberg i København.

”Vores håb og forventning er, at Codanhus vil komme til at danne rammen om en masse medlemsaktiviteter, både faglige og sociale, for begge foreningers medlemmer. Nu får vi optimale muligheder for at dyrke det fællesskab, som er så vigtigt for os,” siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark.

Hanne Knude Palshof, formand for Den Danske Dyrlægeforening, supplerer:

”Vi glæder os meget til at byde medlemmerne indenfor, og jeg håber, de vil tage faciliteterne til sig og gøre god brug af dem. Begge foreninger har store ambitioner om nærhed og tilgængelighed for vores medlemmer – de ambitioner er faciliteterne i Codanhus et udtryk for.”

I første omgang vil medlemmerne nok mest lægge mærke til samarbejdet ved, at de fremover skal møde foreningerne i nye lokaler centralt på Frederiksberg i København, som er let at komme til med offentlig transport. Der er også adgang til parkeringskælder.

”Men på sigt skal medlemmerne gerne kunne mærke, at foreningernes tilbud og arrangementer bliver endnu bedre og endnu mere relevante – sammen bliver Den Danske Dyrlægeforening og Pharmadanmark mere robuste og kan fokusere deres ressourcer bedre til gavn for medlemmerne,” siger Hanne Knude Palshof.

Rikke Løvig Simonsen lægger vægt på, at samarbejdet vil styrke begge foreninger. Sammen står de stærkere rustet i ​en tid, hvor der er rift om både medlemmer og den politiske dagsorden inden for life science.

”Medlemmerne i de to foreninger har det til fælles, at de er kendetegnet ved dyb faglighed. Hver på deres egen måde arbejder de for sundhed og for bedre behandlinger – hvad enten mennesker eller dyr er i fokus. Nu får de så adgang til et nyt fælles sekretariatet, som skal rådgive og servicere dem med udgangspunkt i de kompetencer, de to foreninger repræsenterer.”

De nye lokaler er allerede booket til flere arrangementer, herunder Pharmadanmarks repræsentantskabsmøde.