Et stærkt fagligt fællesskab i life science-branchen

25.05.2023

Pharmadanmark har i dag medlemmer fra cirka 35 forskellige sundheds- og naturvidenskabelige uddannelser, bl.a. Farmaci, Molekylær biomedicin, Medicinalkemi, Medicin med industriel specialisering (MedIS) og Biomedicin og Veterinærmedicin.

Fremover er også professionsbachelorer ansat i life science-industrien velkomne.

"Det er fagfolk, som mange af Pharmadanmarks medlemmer i dag er kolleger med og arbejder tæt sammen med ude i industrien. Og det er en faggruppe, som Pharmadanmark har meget at tilbyde som fagforening, fordi foreningens spidskompetence netop ligger inden for life science-branchen. Fx er en af mine nærmeste kolleger sygeplejerske og laver præcis det samme arbejde, som jeg selv gør i Novo Nordisk, og arbejder på de samme vilkår. Det er helt oplagt, at han skal kunne blive medlem her os os," siger Tanja Villumsen, formand for Pharmadanmark.

De mange forskellige fagligheder i foreningen har uanset deres uddannelsesmæssige baggrund meget til fælles: hver især medvirker de til bedre og mere sikker behandling af sygdomme med lægemidler og andre innovative sundhedsløsninger – lige fra forskning i medicin og medicinsk udstyr, til kvalitetssikring, overvågning og rådgivning i brugen af dem. Og så er alle til stede på et arbejdsmarked, hvor den teknologiske udvikling og forandringerne sker hurtigt.

"Fælles for alle foreningens medlemmer er, at de er nøglemedarbejdere i en branche, som har udviklet sig til at være et vækstlokomotiv i den danske samfundsøkonomi – og at de også spiller en stadig vigtigere rolle i sundhedsvæsenet. Det er medarbejderne, som er grundlaget for branchens succes, og derfor skal de have en stærk organisation i ryggen til at tale deres sag, bl.a. i forhold til uddannelse, kompetenceudvikling og optimal brug af deres kompetencer," siger hun.

En stærk, fremtidssikret forening kræver ikke mindst, at Pharmadanmark får flere medlemmer ind i fællesskabet.

"På den måde kan vi med endnu mere overbevisning siger, at vi repræsenterer hele life science-branchen, og at vi kender dens vilkår og behov så godt, at vi fortsat kan komme med konstruktive forslag til at løse udfordringerne. Flere medlemmer giver yderligere tyngde som organisation i omverdenen, så vi kan få endnu mere indflydelse. Flere medlemmer giver også øgede indtægter, så vi kan ansætte flere dygtige medarbejdere og lave endnu flere spændende arrangementer – til gavn for alle medlemmer," uddyber hun.

Tanja Villumsen lægger vægt på, at alle life science-branchens dygtige medarbejdere skal kunne se en klar fordel i at blive medlem i Pharmadanmark – uanset hvilken life science-uddannelse de så kommer med. Derfor arbejder Pharmadanmark da også konstant på at udvikle og tilpasse foreningens mange tilbud og ydelser.

"Pharmadanmarks ambition er at være en fælles paraply for branchens nøglemedarbejdere – til gavn for medlemmerne naturligvis. Men også til gavn for den branche, de arbejder i, og for de patienter de i sidste ende skaber bedre og mere sikre behandlinger til."