Færøske medlemmer stemmer ja til overenskomst

07.06.2021

Det blev et meget overbevisende ja, da Pharmadanmarks medlemmer på Færøerne stemte om overenskomsten, som dækker både de offentligt ansatte farmaceuter og apoteksfarmaceuterne. 100 procent af de i alt 87 procent, som deltog i afstemningen, stemte således ja.

På grund af COVID-19 har Pharmadanmark ikke kunnet afholde egentlige fysiske overenskomstforhandlinger på Færøerne, og parterne har siden foråret 2020 ventet på muligheden for mødes i en forhandling. Det har dog ikke har vist sig muligt.

De aftalte lønforbedringer er:

·         1. oktober 2019 2,56 procent

·         1. januar 2021 2,05 procent

·         1. oktober 2022 1,25 procent

Overenskomsten fornys for en treårig periode fra 1. oktober 2019 til 1. oktober 2022.