Fokus bør ligge på apotekets faglighed

28.09.2022

Konkurrencerådet har i dag offentliggjort seks anbefalinger, som skal styrke konkurrencen i apotekssektoren. Blandt forslagene er maksimale udsalgspriser på lægemidler, generisk ordination og afskaffelse af kravet om, at kun farmaceuter kan eje apoteker.

Pharmadanmark mener, at alle brancher – også apotekssektoren – med jævne mellemrum bør kigges efter i sømmene for at sikre sig, at de fungerer optimalt. Men Pharmadanmark mener dog, at fokus bør ligge et andet sted, end det Konkurrencerådet lægger op til – ikke mindst fordi der siden 2015 har været betydelig intern konkurrence mellem apotekerne.

Politikerne fastslog i apoteksloven, at apotekerne er en del af sundhedsvæsenet, og i den nye sundhedsaftale understreges det også, at apotekerne har et stort potentiale i forhold til at få en endnu større rolle i sundhedsvæsenet.


I Pharmadanmark er vi meget enige i, at der på apotekerne er store faglige ressourcer, som kan udnyttes bedre til gavn for borgerne,  siger Tanja Villumsen, formand for Pharmadanmark.

Hun kan derfor godt være bekymret for, om anbefalingerne kan resultere i en udvanding af fagligheden, herunder at man på apotekerne af økonomiske grunde bliver tvunget til at fokusere endnu mere på andet end kerneopgaven.

Kerneopgaven for apoteket må og skal være at sælge lægemidler og nok så vigtigt at rådgive om sikker og korrekt brug af dem. Det bør afspejle sig tydeligt i de vilkår, man fra politisk side giver apotekerne.

At apotekerne er og bør være en del af sundhedsvæsenet indebærer også – mener Tanja Villumsen – at ejerskabet af et apotek har betydning:

Man kan ikke sammenligne apotek og detailhandel –  apoteket er underlagt en ekstrem høj grad af regulering og har en særlig forpligtigelse over for borgerne. Det er helt afgørende, at vi herhjemme har apoteker, hvor borgerne kan have fuld tillid til, at de modtager uvildig rådgivning om deres lægemidler. At ejeren har et indgående kendskab til lægemidler gør, at faglighed på apoteket er det vigtigste. Derfor er det vigtigt at bevare det farmaceutiske ejerskab.

Attraktive arbejdspladser
Tanja Villumsen lægger stor vægt på, at man er nødt til at sikre, at apotekerne er attraktive arbejdspladser, herunder at personalet føler, at de bruger deres faglige kompetencer og dermed gør en forskel for borgerne. Og at de har et godt arbejdsmiljø.

Apotekets rolle nu og i fremtiden er så vigtig, at de skal kunne tiltrække og fastholde personale. Det handler bestemt også om de rammer, sektoren arbejder inden for.

Hvis anbefalingerne fra Konkurrencerådet føres ud i livet, kan jeg godt være bekymret for, om apoteksenhederne vil blive spredt endnu mere end i dag, og at det vil gøre de faglige miljøer svagere – det vil bestemt ikke være til gavn for borgerne. Det vil også kunne udfordre arbejdsmiljøet for de ansatte – og dermed gøre det sværere at rekruttere nye talenter til sektoren.

Generisk ordination er en god ide
Blandt forslagene fra Konkurrencerådet er i også, at der indføres generisk ordination for receptpligtige lægemidler, så lægen udelukkende skal vælge indholdsstof, lægemiddelform og varighed af behandling. Det er et forslag, som Pharmadanmark bakker op om.

Det gør man allerede i vidt omfang på apotekerne, og det giver god mening. Og øget brug af generisk ordination vil give en væsentlig forbedring af patientsikkerheden og øge forståelsen for den konkrete medicinering hos borgerne. Det har også fordele i forhold til at mindske medicinspild.