Medicinsikkerhed fylder for lidt i planen for nærhospitalerne 

04.10.2022
Sundhedsstyrelsen lancerede i går de faglige rammer for de op mod 25 nærhospitaler, der skal etableres i Danmark. Medicinsikkerhed fylder desværre ikke meget, og det er skuffende, mener Pharmadanmarks formand Tanja Villumsen:
 
Jeg havde gerne set, at medicinsikkerhed fyldte meget mere i rapporten. I dag står medicinfejl for halvdelen af alle fejl i sundhedsvæsenet, og vi ser ind i en stor stigning af borgere, der tager mere end fem lægemidler på én gang.
 
"Der er derfor et enormt behov for at begynde at tale om korrekt medicinbehandling og lægemiddelkompetencer. Fejl kan forebygges - men kun hvis vi adresserer dem. Det havde været helt oplagt med sådant et fokus i de faglige rammer for nærhospitalerne," mener Tanja Villumsen. 
 
Hun glæder sig dog over, at samarbejde på tværs af specialer og sektorer fylder en del af styrelsens oplæg.  
 
"Patienterne får den bedste behandling, når vi samarbejder tværfagligt. Vi ser frem til at bidrage med medicinkompetencer og til mere sammenhængende og effektive patientforløb, så vi reducerer indlæggelser og giver borgerne et bedre liv. Derfor mener jeg også, at det er helt oplagt at tænke de farmaceutfaglige kompetencer meget mere ind i nærhospitalerne.”siger formand for Pharmadanmark Tanja Villumsen. 
 
Hun peger på, at flere projekter med tværfaglige medicinrådgivende teams og medicingennemgange øger den faglige kvalitet i medicinering og patientbehandling og reducerer risikoen for overmedicinering. For eksempel har man i Nordjylland med tværfagligt samarbejde mellem farmaceuter og almen praksis optimeret lægemiddelbehandlingen med medicingennemgange og medicinsamtaler. En indsats, man regner med, vil medføre færre medicinrelaterede indlæggelser.  
 
Se desuden Medicin uden skade for flere eksempler på samarbejder omkring medicinsikkerhed.