Gode takter i regeringsgrundlaget for dansk life science

15.12.2022

Flere internationale studerende, mere efteruddannelse hele livet, større samarbejde på tværs af fagligheder og en ny strategi for life science er blandt de elementer i regeringsgrundlaget, som Pharmadanmark ser store potentialer i.

En stærk uddannelses- og forskningspolitik er grundstenen i dansk life science. Pharmadanmark glæder sig over, at der i regeringsgrundlaget er fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling hele livet.

”Det er godt at se, at regeringen vil sikre flere midler til undervisning og uddannelser. Ikke mindst er det meget positivt, at regeringen ser ud til at ville øge antallet af internationale studerende. Dansk life science har i den grad brug for dygtige, udenlandske kollegaer, så vi også fremadrettet kan levere sundhedsløsninger, der sikrer en bedre behandling i sundhedsvæsnet til gavn for patienter og samfundsøkonomien,” siger formand for Pharmadanmark Tanja Villumsen.

Den nye regering vil nedsætte en strukturkommission, som skal arbejde for et sundhedsvæsen, der er sammenhængende og samarbejder på tværs af fagligheder og geografi, samt sætter patienten i centrum.

”Vi ser frem til at komme med input til, hvordan farmaceuternes medicinfaglige kompetencer kan udnyttes og bidrage til den samlede opgaveløsning. Både for at aflaste det øvrige sundhedsfaglige personale samt højne kvaliteten af den medicinske behandling ud fra patientens præferencer,” siger Tanja Villumsen.  

Regeringen vil i perioden udarbejde en ny national strategi for personlig medicin, samt tilføre psykiatrien et markant løft.

Pharmadanmark håber, at det kan sikre større fokus på patientens samlede medicinering og være med til at nedbringe uligheden mellem de somatiske og psykiatriske patienter, der i gennemsnit lever 15-25 år kortere end baggrundsbefolkningen. 

Life science er særskilt nævnt i regeringsgrundlaget, hvor regeringen vil udarbejde en ny strategi.

”Vi glæder os til at bidrage til en ny life science-strategi. Gode vilkår for branchen og medarbejderne er helt afgørende, hvis Danmark skal beholde sin styrkeposition og sikre Danmark arbejdspladser og fortsat vækst,” siger Tanja Villumsen og fortsætter:

”Alt i alt er der mange positive takter i regeringens ambitioner. Men ingen have uden tidsler. Desværre ønsker regeringen at fastholde udflytningsaftalen for videregående uddannelser – det er ikke godt for forskningsmiljøer og tiltrækning af udenlandske kompetencer."

Nye ministre på udvalgte områder:

  • Christina Egelund (Mod.) er ny forsknings- og uddannelsesminister.
  • Sophie Løhde (V) er ny indenrigs- sundhedsminister.
  • Morten Bødskov (S) er ny erhvervsminister
  • Ane Halsboe-Jørgensen (S) er ny beskæftigelsesminister 

Regeringsgrundlaget i fuld længde