Hvordan er apoteksfarmaceuters arbejdsmiljø?

10.01.2023

Arbejdsmiljøet på landets apoteker er vigtigt for at opretholde en velfungerende apotekssektor. Derfor undersøger Pharmadanmark og Apotekerforeningen i samarbejde med PFA nu, hvordan farmaceuter ansat på privat apotek oplever arbejdsmiljøet på apotekerne.

Alle farmaceuter ansat på privat apotek modtager i løbet af onsdag den 11. januar en mail med link til at deltage i undersøgelsen. Undersøgelsen udføres af Wilke, som også står som afsender. Svarene er anonyme.

Undersøgelsen løber i uge 2-5. Skulle du ikke have modtaget linket, men er ansat som farmaceut på et privat apotek, må du meget gerne tage fat i os på ssv@pharmadanmark.dk.

Resultaterne danner grundlaget for de to foreningers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø og trivsel på landets apoteker, derfor håber vi, at så mange af jer som muligt, vil tage jer tid og svare på spørgsmålene.