Hvorfor fylder korrekt medicinsk behandling så lidt i psykiatriplanen?

29.09.2022

Mandag landede en bred politisk aftale for psykiatrien med 19 mål. Pharmadanmark glæder sig over den politiske enighed om at styrke psykiatrien og hæfter sig særligt ved, at der i teksten nævnes tværfaglige indsatser, og at alle faggrupper skal bidrage til udviklingen. 

"Patienterne får den bedste behandling, hvis vi samarbejder tværfagligt. Vi ser frem til at bidrage med medicinkompetencer og til mere sammenhængende og effektive patientforløb, så vi reducerer indlæggelser og giver borgerne et bedre liv," siger formand for Pharmadanmark Tanja Villumsen. 

Der er dog også panderynker at spore hos formanden. Aftaleteksten har nemlig stort set ikke fokus på medicinforbrug på trods af, at medicinering, præparatskift, interaktioner og bivirkninger fylder enormt meget i behandlingen i psykiatrien. 

"Der er enighed om at forebygge overmedicinering, og det er godt. Men jeg havde gerne set et markant fokus på medicin og da også gerne på brugen af farmaceuters lægemiddelekspertise. Psykiatriske patienters medicinske behandling er kompleks, og en korrekt medicinering er afgørende for en god behandling," fortæller Tanja Villumsen.

Hun peger på, at tidligere forsøg med tværfaglige medicinrådgivende teams og medicingennemgange i psykiatrien har vist, at farmaceuternes fysiske tilstedeværelse på afdelingerne øger den faglige kvalitet i medicinering og patientbehandling og reducerer risikoen for overmedicinering. I Nordjylland har man med medicinsamtaler i tværfagligt samarbejde mellem farmaceuter og almen praksis øget lægemiddelbehandlingen, og man regner med, at det vil medføre færre medicinrelaterede indlæggelser.   

"Farmaceuter vil kunne aflaste lægerne. Medicingennemgang særligt i psykiatrien er en kompleks opgave. For at optimere behandlingen kræver det indblik i, hvilke typer antipsykotika der allerede er afprøvet og med hvilken effekt. Har patienten haft bivirkninger eller behandlingssvigt og til hvilke lægemidler? Der er derfor ofte brug for at skabe et overblik mange år tilbage i tiden. Det er tidskrævende, så farmaceuterne kan her aflaste og bidrage med overblik og komme med forslag til justering af den nuværende behandling."

"Medicin er et område, der på mange områder og desværre særligt i psykiatrien er tabubelagt, selvom det er en af grundstenene i behandlingen. Det er et område, der bør sættes fokus på; både for at optimere og sikre kvaliteten i behandlingen, men i ligeså høj grad for at gøre det legalt at tale om medicin og bekæmpe myter og misinformation. Det gælder både konkret i forhold til den enkelte patient, men også på mere politisk niveau, fx når man aftaler en 10 års-plan for psykiatrien eller i Robusthedskommissionen," siger Tanja Villumsen.

Medicinrådgivning