International patientsikkerhedsuge

16.03.2021

I denne uge kører International Patientsikkerhedsuge – en uge med fokus på at udbrede og dele viden og metoder til at skabe bedre patientsikkerhed. Vejen til bedre patientsikkerhed går nemlig ikke mindst gennem at lade sig inspirere af andre.

For netop at inspirere lokalt har Styrelsen for Patientsikkerhed på sin hjemmeside fremhævet 17 projekter, som regioner og kommuner har taget initiativ til.

Et af projekterne er Polyfarmaciklinikken på Nordsjællands Hospital. Klinikken blev etableret, fordi man oplevede et stigende antal komplekse, multisyge patienter med lange medicinlister indlagt på hospitalet. Klinikken ønskede at reducere overforbrug og sikre korrekt medicinering af patienterne.

Pharma besøgte forrige år klinisk farmaceut Pernille Printzlau fra klinikken, hvor hun fortalte, hvordan farmaceuterne i klinikken bruger deres faglighed til at ændre hverdagen for patienterne og gøre den mere tryg.

”Det er vores fornemste opgave: At tage os tiden til at skabe et grundigt overblik over de her patienters omfangsrige medicinske behandling. For så at tale med patienten og inddrage denne i medicingennemgangen på en måde, som også giver patienten og pårørende ejerskab over behandlingen,” fortalte hun i artiklen.