National kampagne om medicinsikkerhed – Pharmadanmark er med

21.03.2018

I dag lanceres 'Medicin uden skade', som skal øge patientsikkerheden ved medicinering. Pharmadanmark er med i programkomitéen, og foreningens formand Rikke Løvig Simonsen deltager i formiddagens lanceringsmøde i Apotekerforeningen. 
”Det er oplagt for Pharmadanmark at gå aktivt ind i programmet – vi repræsenterer jo fagfolk, som spiller en stadig vigtigere rolle i at sikre kvalitet og sikkerhed i medicineringen, fx på apotek og på hospitaler,” siger hun og fremhæver medicinsamtaler til kronikere på apotekerne og til arbejdet med klinisk farmaci, herunder medicingennemgange, i regioner og kommuner.
Ifølge Rikke Løvig Simonsen er der særdeles god grund til at sætte fokus på problematikken omkring medicinfejl.
”Medicinfejl i sundhedsvæsenet kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte patient og resultere i indlæggelser og genindlæggelser – endda dødsfald. Det mest tragiske er, at mange af fejlene kunne forebygges. Derfor glæder det mig, at 'Medicin uden skade' sætter fokus på medicinfejl. Skal patientsikkerheden øges i Danmark, kræver det en koordineret indsats på tværs af hele sundhedsvæsenet. Det glæder jeg mig til at samarbejde med de øvrige deltagere i programmet om.”
Hun uddyber:
”Desværre er realiteten i dag, at der generelt er et misforhold mellem den høje kvalitet i udvikling og produktion af lægemidlerne og i den måde de bruges på ude i virkeligheden – både i den primære sundhedssektor og på sygehusene. Vi er nødt til at sørge for et lignende fokus på, hvordan medicinen faktisk bagefter bruges af patienter og deres læger.”

Del af WHO

'Medicin uden skade' udspringer af WHO's globale initiativ ’Medication Without Harm’ og skal konkret lave en kortlægning af, hvor medicinfejlene typisk sker. Derefter skal der indkredses løsninger, som fungerer i praksis, og udbredelsen skal koordineres.
Rikke Løvig Simonsen mener, at der skal være de nødvendige strukturer og rammer for, at medicinen bruges rigtigt og optimalt. Ellers kommer man aldrig de mange medicinfejl til livs.
”Særligt skal der gøres en effektiv indsats over for problemerne ved sektorovergange, altså fx når patienter udskrives fra hospitaler og skal modtage pleje ude i kommunerne. Vi er også som sundhedsprofessionelle nødt til at give særlig opmærksomhed til de patienter, som får mange forskellige lægemidler i kombination, og som derfor risikerer uforudsete bivirkninger”. 
En million danskere bruger mere end fem slags receptpligtig medicin på et år. 
Styrelsen for Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Patientsikkerhed koordinerer indsatsen i fællesskab. Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Danske Regioner, Danmarks Apotekerforening, Danske Patienter og Pharmadanmark er blandt de myndigheder og organisationer, som er med i programkomitéen.