LOG IN BLIV MEDLEM
  • English
  • Dansk
Kontakt os

Adresse

Rygårds Alle 1
2900 Hellerup
Tlf: 3946 3600
Jura tlf: 3946 3605
Presse tlf: 2176 8404 pd@pharmadanmark.dk

Sekretariatets åbningstider

Mandag - torsdag 9.30-16.00
Fredag 9.30-14.00
Navn Stilling Telefon E-mail
Andreas Thilqvist Konsulent 2893 3311 at@pharmadanmark.dk
Annette Meyer Økonomi- og administrationschef 3946 3600 am@pharmadanmark.dk
Arendse Veirø Specialkonsulent, cand. jur. Barselsorlov ave@pharmadanmark.dk
Bente Gade Chef for ledelsessekretariatet 5121 0661 bg@pharmadanmark.dk
Casper Gad Advokat Barselsorlov cg@pharmadanmark.dk
Cecillie B. Jakobsen Økonomi- og Administrationsmedarbejder 39463611 cj@pharmadanmark.dk
Christian K. Thorsted Kommunikationschef 2176 8404 ckt@pharmadanmark.dk
Frederik Kragh Nielsen Politisk konsulent 2448 6266 fkn@pharmadanmark.dk
Gry Hamborg Advokat 3946 3635 gh@pharmadanmark.dk
Iben Treebak Chefkonsulent, Karriere & Netværk 3946 3618 ibt@pharmadanmark.dk
Jakob Ørum Jørgensen Advokatfuldmægtig 3946 3615 jj@pharmadanmark.dk
Julie Strægaard PA for ledelsen 3132 6212 js@pharmadanmark.dk
Karin Ortmann Servicemedarbejder 4084 9833 ko@pharmadanmark.dk
Kristine Hedegaard Jurist 3946 3623 kh@pharmadanmark.dk
Lotte Skovdal PDA sagsbehandler og arrangementskoordinator 3946 3609 lsk@pharmadanmark.dk
Mai-Brit Ladekarl Karrierevejleder 3946 3628 mbl@pharmadanmark.dk
Malene Dalmark Espeland Kommunikationskonsulent 3010 2277 mde@pharmadanmark.dk
Marie Fog Faglig chefkonsulent 3025 5311 mf@pharmadanmark.dk
Natasia Lykkeholm Klausen Advokat Barselsorlov nlk@pharmadanmark.dk
Rikke Løvig Simonsen Formand for Pharmadanmark 3124 0265 rls@pharmadanmark.dk
Sarah Piil Kommunikationskonsulent 6168 9854 ssp@pharmadanmark.dk
Simone Skovvart Piil Studentermedhjælper 3946 3606 spi@pharmadanmark.dk
Susanne Vodstrup Receptionist 3946 3607 sv@pharmadanmark.dk
Susie Stærk Ekstrand Adm. direktør 3017 8865 se@pharmadanmark.dk
Troels Yde Toftdahl Politisk Chef 4146 3626 tyt@pharmadanmark.dk
Du er her:
Home - Nyheder - I Altinget: Fokuser på patienter fremfor sektorer i medicindebat

I Altinget: Fokuser på patienter fremfor sektorer i medicindebat

I Altinget: Fokuser på patienter fremfor sektorer i medicindebat
11.10.2019 Redaktionen

Altinget bringer et debatindlæg af Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen

Man kan spare så hårdt et sted, at det ender med at koste dyrt andre steder. For eksempel i form af dårligere patientsikkerhed og flere medicinfejl. Det er desværre virkeligheden i dagens Danmark. 
Hvert år er fejl- og overmedicinering skyld i titusindvis af indlæggelser og en stor del af de utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet. Alt imens medicin er fraværende fra den sundhedspolitiske debat som andet end noget, der måske – måske ikke – udfordrer regionernes økonomi. 
Men det er altså ikke den nye medicin, der er problemet. Det er al den medicin, der ordineres, men som aldrig tages, som vi burde tale om. Ligesom vi bør tale om den medicin, som aldrig burde være ordineret, fordi den gør patienten syg. Debatten om oprydning i medicinskabet er derfor kærkommen. Men debatten burde handle om patienten, frem for hvilken faggruppe der har – eller burde have – det overordnede ansvar.

Sæt patienten i centrum

For der er mange øjne på den ældre medicinske patient. Det viser denne fagdebat i Altinget. Foruden praktiserende læge, speciallæge og sygehuslæge er apoteksfarmaceut og den nære pleje også inde over. Nogle i den kommunale sektor, nogle i den regionale og nogle privatpraktiserende. For hver sektorovergang stiger risikoen for fejl eller overmedicinering og dermed et overfyldt medicinskab. Midt i det hele står patienter og pårørende som de egentlige projektledere med ansvar for medicinen. Det er med til at forstærke de uligheder, som vi ser i adgangen til sundhed. Kun de stærkeste patienter med de stærkeste pårørende kan bevare overblikket. 
I stedet for at tage udgangspunkt i sektor eller fag bør vi tage udgangspunkt i patienten. Hvordan tilrettelægger vi et patientforløb, hvor borgeren ikke er afhængig af ressourcestærke pårørende for at sikre et nogenlunde ryddeligt medicinskab? Det gør vi ved at skabe en kultur, hvor plejepersonale, læger, farmaceuter og alle andre sundhedspersoner arbejder sammen om et medicinskab kun med den medicin, der er brug for, og som reelt bliver taget af borgeren.

Kræver fagligt samarbejde

Et samarbejde, hvor lægen har tid til at tale med patienten om hele behandlingsforløbet og ikke skal bruge dyrebar tid på at være medicindetektiv for at få skabe overblik over, hvad der ordineret hvornår og hvorfor. Et samarbejde, hvor plejepersonale har tid til at drage omsorg for den ældre medicinske patient, fordi der er klare retningslinjer for og faglig snor i medicinen. Et samarbejde, hvor patienter og pårørende har en fagperson at gå til, når de har spørgsmål om den medicinske behandling. Det samarbejde kræver tid. Og de seneste årtiers konstante nedskæringer betyder, at tid er en knap ressource. Og når der ikke er tid, går det ud over samarbejdet mellem kommunal pleje, læger på sygehus og i praksis og farmaceuter på sygehusapotek og primærapotek. Man kan ikke samarbejde, hvis man ikke har tid til at løse sin kerneopgave. Og det er virkeligheden for rigtig mange sundhedspersoner.

Det kan ingen strukturreform ændre afgørende på, medmindre der følger tid med. Skaber vi tid og rum til nye og stærkere samarbejder om borgerens medicin, vil det ikke kun ses på den enkelte borgers trivsel, tryghed og medicinskab. Det vil – er jeg overbevist om – mærkes på den regionale økonomi og ses i kvaliteten af vores sundhedsvæsen.

17.01.2020
Det er naturligt, at nyuddannede har en periode med jobsøgning, men det bør være en samfundsambition, at perioden bliver så kort som mulig. Som del af hovedorganisationen Akademikerne er...
16.01.2020
Som en del af Pharmadanmarks årlige lønstatistik er lønberegneren nu tilgængelig under 'Min Side'.  Med lønberegneren får du et let overblik over dit lønniveau og statistikker over...
09.01.2020
Pharmadanmarks samlede lønstatistik for 2019 er ganske positiv læsning og viser fornuftige lønstigninger til privatansatte, apoteksfarmaceuter og offentligt ansatte. ”Med den lave inflation på 0,5...
13.12.2019
Hvad skal der til for at øge sandsynligheden for forskningsmæssige gennembrud på universiteter og andre offentlige forskningsinstitutioner? Det spørgsmål tager Lars Qvistgaard, formand for...
@ 2017 Pharmadenmark    CVR 65250314