LOG IN BLIV MEDLEM
  • English
  • Dansk
Kontakt os

Adresse

Rygards Alle 1
2900 Hellerup
Tlf: 3946 3600
Jura tlf: 3190 3600
pd@pharmadanmark.dk

Sekretariatets åbningstider

Telefonisk

Mandag - torsdag 09.30 - 16.00
Fredag 09.30 - 14.00

På adressen

Mandag - torsdag 09.30 - 16.00
Fredag 09.30 - 14.00
Navn Stilling Telefon E-mail
Andreas Thilqvist Konsulent 39463626 at@pharmadanmark.dk
Annette Meyer Økonomi- og administrationschef 39463639 am@pharmadanmark.dk
Arendse Veirø Jurist ​3946 3638 ave@pharmadanmark.dk
Bente Gade Chef for ledelsessekretariatet 39463621 bg@pharmadanmark.dk
Bo Ekkert Knudsen Juridisk chef, advokat 39463633 bek@pharmadanmark.dk
Casper Gad Advokat 39463627 cg@pharmadanmark.dk
Christian K. Thorsted Kommunikationschef 39463614 ckt@pharmadanmark.dk
Frederik Kragh Nielsen Politisk konsulent 39463620 fkn@pharmadanmark.dk
Iben Treebak ​Konsulent, Karriere & Udvikling 39463618 ibt@pharmadanmark.dk
Julie Strægaard PA for ledelsen 3132 6212 js@pharmadanmark.dk
Karin Ortmann Servicemedarbejder 40849833 ko@pharmadanmark.dk
Lotte Skovdal PDA sagsbehandler og arrangementskoordinator 39463609 lsk@pharmadanmark.dk
Malene Dalmark Espeland Kommunikationskonsulent 39463634 mde@pharmadanmark.dk
Manna Louise Schreiner Nielsen Studentermedhjælper 39463603 mln@pharmadanmark.dk
Marie Fog Lægemiddelfaglig konsulent 39463619 mf@pharmadanmark.dk
Natasia Lykkeholm Klausen Advokat 39463636 nlk@pharmadanmark.dk
Pressetelefon 21768404 redaktionen@pharmadanmark.dk
Rikke Løvig Simonsen Formand for Pharmadanmark 31240265 rls@pharmadanmark.dk
Sarah Piil Kommunikationskonsulent 39463637 ssp@pharmadanmark.dk
Simone Skovvart Piil Studentermedhjælper 39463606 spi@pharmadanmark.dk
Susanne Vodstrup Receptionist 39463607 sv@pharmadanmark.dk
Susie Stærk Ekstrand Adm. direktør 30178865 se@pharmadanmark.dk
Troels Yde Toftdahl Politisk Chef 41463626 tyt@pharmadanmark.dk
39 46 36 00
Du er her:
Hjem - Nyheder - Svære OK-forhandlinger på det offentlige område

Svære OK-forhandlinger på det offentlige område

Svære OK-forhandlinger på det offentlige område
02.02.2018 Redaktionen

Optakten til overenskomstforhandlingerne på det offentlige område har været præget af dårlig stemning mellem lønmodtagerorganisationerne på denne ene side og de offentlige arbejdsgivere på den anden. Nu er forhandlingerne startet, men der bliver ikke nødvendigvis tale om en fredelig proces, vurderer Pharmadanmark.

 

De offentlige overenskomster udløber den 31. marts 2018, og arbejdet med at forny overenskomsterne er i gang. De offentlige arbejdsgivere og fagforeningerne står desværre langt fra hinanden, og forhandlingsklimaet er ikke præget af den gensidige tillid, som bør udgangspunktet for forhandlingerne.

”Vi har deltaget i de første forhandlinger, men der er stadig en del udfordringer, som skal løses, før vi kan forvente en fredelig proces," konstaterer Robert Barrit Sørensen, juridisk konsulent i Pharmadanmark.

Udfordringerne indebærer, at der er en reel risiko for konflikt på det offentlige område.

”Hvis arbejdsgiverne og fagforeningerne ikke kan blive enige om indholdet i de nye overenskomster, kan fagforeningerne iværksætte en konflikt i form af strejke, og arbejdsgiversiden kan følge op med en lockout, hvor medarbejderne bliver sendt hjem. Meningen er for begges vedkommende, at lægge pres på den anden part,” forklarer Robert Barrit Sørensen.

 

Hvornår kan en konflikt blive en realitet?
En konflikt bliver ikke iværksat fra den ene dag til den anden, men skal være varslet senest en måned før, den træder i kraft. I forbindelse med OK18-forhandlingerne kan en konflikt tidligst træde i kraft fra den 1. april 2018, når de nuværende overenskomster udløber.
”At en konflikt er varslet, er dog ikke det samme som, at der udbryder konflikt. Meningen med at varsle konflikt er at lægge pres på den anden part for at skabe et resultat af forhandlingerne,” understreger Robert Barrit Sørensen.
Beslutningen om at gå i konflikt bliver først aktuel, hvis parterne, under forhandlingerne, står så langt fra hinanden, at enten fagforeningerne eller arbejdsgiversiden konstaterer, at det ikke er muligt at opnå et tilfredsstillende resultat.
Når en konflikt er varslet kan forligsinstitutionen beslutte, at forhandlingerne skal fortsætte med forligsmanden som mægler. Forligsmanden kan udsætte en varslet konflikt i to gange 14 dage. Derefter afgør parterne hver især, om de vil respektere en eventuel mæglingsforslag fra forligsmanden, eller de vil iværksætte konflikten.
 

Hvem er omfattet af en konflikt?
Hvis fagforeningerne varsler en konflikt, beslutter alle organisationerne, som er medlem af centralorganisationen Akademikerne, bl.a. Pharmadanmark, hvilke medlemmer der er omfattet. ”Typisk vil det ikke være alle medlemmer, men et antal der er stort nok til at lægge pres på arbejdsgiversiden,” forklarer Robert Barrit Sørensen.
Arbejdsgiversidens svar på en af fagforeningerne varslet konflikt kan være at lockoute flere eller alle medarbejdere for at gøre konflikten dyr og besværlig for fagforeningerne.
Det er kun medlemmer, der er ansat på det offentlige område, der vil være en del af konflikten.

Hvad sker der under konflikten?
Hvis konflikten træder i kraft, skal man forlade sin arbejdsplads, og man må ikke befinde sig på arbejdspladsen, så længe konflikten varer. Ansættelsesforholdet er under konflikten midlertidigt afbrudt, og derfor må man heller ikke lave noget arbejde hjemmefra.
”Alle organisationer hos Akademikerne beslutter i fællesskab de konkrete rammer for hjælp til medlemmerne under konflikten. Når det er blevet besluttet, vil man få direkte besked,” siger Robert Barrit Sørensen.

Konflikten kan ophøre på tre måder:
• Parterne bliver enige om et forlig
• Parterne accepterer mæglingsforslag fra forligsinstitutionen
• Regeringen griber ind og stopper konflikten ved lovgivning
Når konflikten er slut, skal man genoptage sit arbejde. Alle konfliktberørte medlemmer har krav på at indtræde i de samme arbejdsmæssige funktioner som før konflikten.

 

Faktaboks:

Hvem kan blive omfattet af konflikt?
Hvis en arbejdsplads udtages til konflikt, gælder det også for:
• studerende, der er på AC-overenskomst
• tidsbegrænset ansatte
• ansatte i fleksjob eller med løntilskud
• medlemmer med bibeskæftigelse på de konfliktramte områder.

Hvem er ikke omfattet af en konflikt?
Nogle medarbejdergrupper kan ikke deltage i en konflikt. Det gælder:
• chefer med personaleansvar (dvs. kontorchefer og derover i staten).
• medlemmer, der er nødvendige for, at konflikten kan afsluttes (fx HR-medarbejdere).
• medlemmer, som parterne aftaler at undtage fra konflikt, fx til nødberedskab på sygehuse
• tjenestemænd

 

Arrangement
17.01.2019 admin
Maden bliver serveret, din telefon er på lydløs, du bliver underholdt og får relevante informationer. Hvornår har en helt almindelig hverdagsaften sidst set sådan ud for dig? Tirsdag den 5....
Nyheder
16.01.2019 Redaktionen
Regeringen har her til formiddag præsenteret sit udspil til en sundhedsreform, som ifølge statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skal fremtidssikre sundhedsvæsenet, så patienter oplever større...
Pharma
15.01.2019 admin
Årets første Pharma byder på stort interview med arbejdslivsforsker Janne Gleerup om prekarisering: ’De løse ansættelser vinder ind på det akademiske arbejdsområde’. I samme boldgade kan du læse en...
Nyheder
07.01.2019 admin
Pharmadanmarks lønstatistik for 2018 er på gaden, og er igen lavet i en elektronisk version, fordi den er nem at navigere og orientere sig i. Alle tabeller kan gemmes og printes i pdf-format. ...
@ 2017 Pharmadenmark    CVR 65250314