Patientsikkerhedspris til Polyfarmaciklinik

16.09.2022

Polyfarmaciklinikken på Nordsjællands Hospital er årets modtager af Patientsikkerhedsprisen. De får den bl.a. for at reducere overforbrug og sikre korrekt medicinering af ældre, multisyge patienter. Farmaceuter spiller en hovedrolle i arbejdet.

"Problemer med medicinering er den hyppigste årsag til skade i sundhedsvæsenet, og polyfarmaci er en særlig udfordring for patientsikkerheden. Jo flere lægemidler desto større er risikoen for fejl, bivirkninger og uhensigtsmæssige interaktioner. Derfor er det vigtigt at få ryddet op i medicinen hos disse borgere. Polyfarmaciklinikken tager i den proces udgangspunkt i patienterne og lytter til, hvad der er vigtigt for dem. Det har givet flotte resultater, og det er fuldt fortjent, at klinikken modtager Patientsikkerhedsprisen i år for deres arbejde med at skabe medicinsikkerhed", siger Lars Gaardhøj, formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Klinikken har udviklet et værktøj, som farmaceuten bruger til at give et overblik over mulige ændringer i medicineringen, og som lægen og patienten kan bruge ved medicinsamtalen. Det er et visuelt redskab med forslag til, hvilken medicin der skal stoppes, justeres eller forsættes med. Derefter kan der sammen med patienten lægges en plan for, hvordan medicinlisten skal se ud fremover.

Pernille Printzlau har været med siden den spæde start i 2015 – og til den egentlige etablering af Polyfarmaciklinikken i slutningen af 2018.

”Vi har fjernet rigtig meget medicin, reduceret dosis på en del eller givet noget alternativt og bedre tålt medicin. Det er meget individuelt, hvad der er det rigtige for den enkelte. Nogle har ikke mærket forskel, nogle har fået det bedre, og 10-12 pct. har fået det markant bedre – det er dem, vi kalder vores solstrålehistorier,” fortæller Pernille Printzlau.
Hun fortæller videre:
"Det har været et meget givende og meningsfyldt arbejde – både fordi det er så tydeligt, at vi kan gøre en forskel for patienterne, og fordi det rent fagligt er meget tilfredsstillende at have tiden til at fordybe sig i en kompleks opgave. Derudover er det en gave at have tid til en patientsamtale, hvor der rent faktisk er tid til at lytte, og hvor patienten også føler sig hørt.”

Polyfarmaciklinikken har været drevet med midler fra TRYG-fonden, og disse midler er nu løbet ud.  Det betyder umiddelbart, at projektet er slut, idet der ikke er fundet offentlige midler til at fortsætte klinikken. Klinikken har i flere år uden held søgt om at komme på regionens sundhedsbudget.
”Vi har hele tiden vidst at pengene på et tidspunkt ville løbe ud. Et af formålene med projektet var vidensdeling, hvilket i høj grad sker ud i vores netværk lige nu. Og med modtagelse af den meget fornemme Patientsikkerhedspris, får vi også delt budskabet yderligere, hvilket vi er meget taknemmelige for.”

Prismodtagerne (fra venstre): Farmaceut Pernille Printzlau, sekretær Anne Mette Blomberg, overlæge Troels Bygum Knudsen, farmaceut Nanna Skyttegaard Mortensen og projektmedarbejder Annette Nissen Gubi.