Rikke Løvig Simonsen genvalgt som formand

11.11.2021

6. november blev der afholdt ordinært repræsentantskabsmøde (RP) i Pharmadanmark. Det fandt sted i foreningens nye domicil i Codanhus på Frederiksberg.

I sin formandsberetning til de omkring 50 deltagende repræsentanter fra alle foreningens sektioner sagde Rikke Løvig Simonsen:

”Vi har truffet nogle meget væsentlige beslutninger, som skal gøre os til den foretrukne og mest specialiserede fagforening på life science-området. Og vi har sat klare pejlemærker for, hvilke politiske dagsordener vi vil påvirke.” 

Hun henviste bl.a. til samarbejdet med Dyrlægeforeningen:

”Jeg tror meget på, at der er en fremtid for højt specialiserede foreninger, hvor man kan gøre hinanden bedre både politisk og fagligt, hvis man forstår at arbejde sammen og samle kræfterne. Og forhåbentlig også lære hinanden noget. Det er samarbejdet mellem os og Dyrlægeforeningen et fint eksempel på.”

Hun blev på RP genvalgt som formand. Da man maksimalt kan sidde otte år som formand, bliver det hendes sidste periode.

På RP stemte et flertal af repræsentanterne efter en god debat ja til en vedtægtsændring, som betyder, at professionsbachelorer ansat i industrien vil kunne opnå medlemskab i Pharmadanmark. 

Blandt argumenterne for forslaget er, at udvidelsen af optagelsesgrundlaget betyder flere medlemmer og dermed også øgede indtægter. Det vil gøre foreningen i stand til at ansætte flere dygtige medarbejdere og lave endnu spændende arrangementer.

Efter RP var Pharmadanmark vært for en sundhedspolitisk valgdebat med radikale, socialdemokratiske og konservative regionspolitikere. Sammen med ÆldreSagen og patientorganisationen Bedre Psykiatri diskuterede de sektorovergange, behandlingsformer og behovet for et mere nuanceret sprog for medicin og brugen af lægemidler.