Robusthedskommission: Autorisation til farmaceuter

12.09.2023

Af Christian K. Thorsted

Robusthedskommissionen har i dag offentliggjort sine anbefalinger til, hvordan man håndterer de grundlæggende udfordringer i sundhedsvæsenet.

En af de klare anbefalinger er, at det bør overvejes at autorisere farmaceuter og farmakonomer som sundhedspersoner.

"Det er en rigtig god nyhed, at kommissionen direkte nævner autorisation af farmaceuter og farmakonomer, for allerede i dag varetager de to faggrupper en række medicinfaglige opgaver i sundhedsvæsenet. Det er opgaver, som er tæt på patienten, og som de udfører i samarbejde med det øvrige sundhedspersonale. Derfor er det afgørende for patientsikkerheden, at de autoriseres. En autorisation vil også være med til at fjerne barrierer for en smidig opgavevaretagelse og gøre det muligt for de to faggrupper at bidrage mere til kliniske opgaver – også i det primære sundhedsvæsen,” siger Tanja Villumsen, formand for Pharmadanmark.
 
Pharmadanmark har været aktiv i forbindelse med kommissionens arbejde. Engagementet skyldes, at robusthed i sundhed meget handler om at udnytte de eksisterende faglige ressourcer og kompetencer i sundhedsvæsenet bedre.

”Vi har understreget, at farmaceuter i endnu højere grad end i dag kan understøtte sikkerheden og kvaliteten i danskernes lægemiddelbehandling. Men skal de det, så kræver det netop, at de autoriseres som sundhedspersoner. Det input er der heldigvis blevet lyttet til.”

Autorisation til relevante farmaceuter har længe været en politisk mærkesag for Pharmadanmark.
 
Tanja Villumsen understreger, at det nu handler om, at anbefalingen bliver omsat til lov. Det vil Pharmadanmark skubbe på for sker, bl.a. i samarbejde med Farmakonomforeningen.

”Det her er et gennembrug for anerkendelsen af farmaceuter og farmakonomer som samfundets medicineksperter – to faggrupper som ser på tværs af specialer, og som kan være med til at nedbryde de faglige siloer i sundhedsvæsenet. Det vil vi naturligvis gøre alt for at følge helt til dørs politisk.”