Sundhedsstrukturkommissionen er nedsat

28.03.2023

Bedre medicinsk behandling og tværfaglighed er to fokuspunkter, som formand for Pharmadanmark Tanja Villumsen håber, at den nye sundhedsstrukturkommission vil vægte højt.  

I dag kom der nemlig både navne og kommissorium fra indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (v). Den nye kommission skal opstille og belyse forskellige modeller for fremtidig organisering af sundhedsvæsenet med mere lighed, nærhed og bæredygtighed.

Tanja Villumsen, formand for Pharmadanmark, hilser kommissionen velkommen og håber meget, at kommissionen vil tage favntag med en af de helt store udfordringer; borgernes behandling med lægemidler i sundhedsvæsenet.

”Jeg håber virkeligt, at man denne gang også tager grundigt fat på medicinhåndteringen og sikkerheden, for vi ser i dag alt for mange utilsigtede hændelser med medicin,” siger hun og uddyber:

”Vi har brug for modeller, der indeholder konkrete bud på, hvordan sikkerhed og kvalitet for især kronikere og ældre borgere kan styrkes. Medicinbrugerne må ikke blive ladt i stikken, som man desværre for ofte ser i dag. Det resulterer i fejl- og overmedicineringer og indlæggelser, ikke mindst i forbindelse med sektorovergange. Det er positivt, at kommissionen ’skal sætte det lange lys på´– der er netop brug for at komme væk fra akut brandslukning og over til gennemtænkte løsninger i sundhedsvæsenet.”

Godt med øget fokus på tværfaglighed 

Tanja Villumsen understreger, at problemerne for medicinbrugerne kun kan løses ved at udnytte og udbrede de faglige kompetencer fuldt ud, som allerede er til stede i sundhedsvæsenet, og ved et langt bedre samarbejde mellem de forskellige faggrupper.

For eksempel er farmaceuter allerede i fuld gang på hospitalerne, hvor de arbejder tæt sammen med læger og sygeplejersker om patientens medicin. De er i stigende grad en vigtig del af det tværfaglige team omkring patienten, hvilket giver rigtig god mening, fordi lægemidler ofte er en afgørende brik i behandlingens helhed. Men faramceuter kan bruges endnu mere. 

Nogle kommuner har også ansat farmaceuter til at øge sikkerhed og kvaliteten i deres borgeres lægemiddelbehandling. Og på apotek er apotekspersonalet mange borgeres direkte og første kontakt til sundhedsvæsenet.

”På tværs af faggrænser kan vi skabe et sundhedsvæsen med den nærhed og sammenhæng, som patienter og borgere har krav på, men det kræver, at vi udbreder tværfagligheden. Det kræver bl.a., at man ser fordomsfrit på, hvordan og af hvem opgaverne løses bedst,” slutter hun.

Baggrunden for nedsættelsen af Sundhedsstrukturkommissionen er bl.a. de demografiske forandringer, hvor stadig flere borgere får behov for pleje og behandling, mens der er rekrutteringsudfordringer næsten alle steder i sundhedsvæsenet.

Formand for kommissionen er: Jesper Fisker, adm. direktør, Kræftens Bekæmpelse, og bl.a. tidligere departementschef, tidligere adm. direktør i Sundhedsstyrelsen og tidligere direktør for sundheds- og omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. 

Se hele kommissoriet her