Tanja Villumsen genopstiller ikke som formand for Pharmadanmark

27.10.2023

Pharmadanmarks nuværende formand Tanja Villumsen meddelte torsdag aften foreningens hovedbestyrelse, at hun ikke genopstiller som formand for foreningen – i stedet stiller hun op som næstformand.

Tanja Villumsen er uddannet farmaceut og ved siden af formandsposten i Pharmadanmark, arbejder hun i Novo Nordisk i Måløv med klinisk forskning inden for stamcelleterapi.

”Stamcelleområdet på Novo Nordisk, hvor jeg har min daglige gang, har udviklet sig eksplosivt og jeg vil gerne bidrage hundrede procent til nye og banebrydende behandlinger, hvilket ikke er foreneligt med formandsrollen, som er et stort ansvar og er en meget kompleks rolle,” forklarer Tanja Villumsen og fortsætter:

”Jeg har til hensigt at stille op som næstformand, og vil fortsat arbejde målrettet for vores forening og bruge den viden og erfaring, som det sidste år i formandsstolen har givet mig – særligt i forhold til det private område og i særdeleshed i klubarbejdet på virksomhederne, hvor vi har stort potentiale til at vækste.”

Næstformand, Stine Hasling Mogensen, har samtidig meddelt hovedbestyrelsen, at hun stiller op som formand. Hun har siden 2021 været næstformand i Pharmadanmark, og har siden 2019 siddet i Pharmadanmarks bestyrelse. Stine Hasling Mogensen har en baggrund i klinisk forskning, og er til daglig teamleder i Lægemiddelstyrelsen. Ved siden af har hun haft nattevagter på Steno Apotek.

”For at sikre at vi lykkes med at udvikle et stærkere Pharmadanmark og styrker vores politiske netværk og alliancer, er det oplagt at sætte Stine i front nu - Stine har en solid organisatorisk erfaring og har været en stærk makker det seneste år, og jeg bakker derfor op om Stine som ny formand.”, siger Tanja Villumsen.

Alle ordinære medlemmer af Pharmadanmarks hovedbestyrelse kan stille op som formand frem til repræsentantskabsmødet den 11. november.

Hvis der er mere end én formandskandidat, bliver valget sendt i urafstemning blandt foreningens medlemmer. Valget bliver således ikke afgjort før tidligst den 11. november.

Fakta om Pharmadanmark

Pharmadanmark er fagforening for ansatte og ledere i life science, og medlemmerne er blandt andet ansat i lægemiddel- og medicovirksomheder, i hospitalssektoren og på apotek. Der er ca. 8.500 medlemmer.

For yderligere information

Politisk chef Anders Rune Bjerrum 2989 3169