LOG IN BLIV MEDLEM
 • English
 • Dansk
Kontakt os

Adresse

Rygards Alle 1
2900 Hellerup
Tlf: 3946 3600
Jura tlf: 3190 3600
pd@pharmadanmark.dk

Sekretariatets åbningstider

Telefonisk

Mandag - torsdag 09.30 - 16.00
Fredag 09.30 - 14.00

På adressen

Mandag - torsdag 09.30 - 16.00
Fredag 09.30 - 14.00
Navn Stilling Telefon E-mail
Andreas Thilqvist Konsulent 39463626 at@pharmadanmark.dk
Annette Meyer Økonomi- og administrationschef 39463639 am@pharmadanmark.dk
Arendse Veirø Jurist ​3946 3638 ave@pharmadanmark.dk
Bente Gade Chef for ledelsessekretariatet 39463621 bg@pharmadanmark.dk
Bo Ekkert Knudsen Juridisk chef, advokat 39463633 bek@pharmadanmark.dk
Casper Gad Advokat 39463627 cg@pharmadanmark.dk
Christian K. Thorsted Kommunikationschef 39463614 ckt@pharmadanmark.dk
Frederik Kragh Nielsen Politisk konsulent 39463620 fkn@pharmadanmark.dk
Iben Treebak ​Konsulent, Karriere & Udvikling 39463618 ibt@pharmadanmark.dk
Julie Strægaard PA for ledelsen 3132 6212 js@pharmadanmark.dk
Karin Ortmann Servicemedarbejder 40849833 ko@pharmadanmark.dk
Lotte Skovdal PDA sagsbehandler og arrangementskoordinator 39463609 lsk@pharmadanmark.dk
Malene Dalmark Espeland Kommunikationskonsulent 39463634 mde@pharmadanmark.dk
Manna Louise Schreiner Nielsen Studentermedhjælper 39463603 mnl@pharmadanmark.dk
Marie Fog Lægemiddelfaglig konsulent 39463619 mf@pharmadanmark.dk
Natasia Lykkeholm Klausen Advokat 39463636 nlk@pharmadanmark.dk
Pressetelefon 21768404 redaktionen@pharmadanmark.dk
Rikke Løvig Simonsen Formand for Pharmadanmark 31240265 rls@pharmadanmark.dk
Robert Barrit Sørensen Jurist 39463635 rbs@pharmadanmark.dk
Sarah Piil Kommunikationskonsulent 39463637 ssp@pharmadanmark.dk
Simone Skovvart Piil Studentermedhjælper 39463606 spi@pharmadanmark.dk
Susie Stærk Ekstrand Adm. direktør 30178865 se@pharmadanmark.dk
39 46 36 00
Du er her:
Hjem - OK18 - Apoteksfarmaceuter får del i opsvinget og fastholder rettigheder

Apoteksfarmaceuter får del i opsvinget og fastholder rettigheder

Apoteksfarmaceuter får del i opsvinget og fastholder rettigheder
22.06.2018 Redaktionen

Pharmadanmark har ved overenskomstforhandlingerne kæmpet for at sikre, at apoteksfarmaceuterne fik del i det økonomiske opsving med pæne reallønsstigninger. Pharmadanmark har pointeret, at farmaceuter er højt kvalificeret og eftertragtet arbejdskraft, og at det er vigtigt, at lønnen i apotekssektoren kan tiltrække og fastholde apoteksfarmaceuter. Ligeledes har Pharmadanmark ønsket at styrke fagligheden og øge muligheden for fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen.

Apotekerforeningen har tilkendegivet, at apotekerne er bundet op af den statslige ramme i Bruttoavanceaftalen, ligesom de bl.a. har haft ønsker om at ændre betalingen for arbejde på skæve tidspunkter og reducere sygdomsbeskyttelsen. Der har således været forskellige opfattelser af situationen, og begge parter har måtte indgå kompromiser.

Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen udtaler: ”Jeg er glad for og tilfreds med, at vi nu - efter mange magre år - har fået pæne lønstigninger, der sikrer reallønsfremgang, samt at vi har afvist at medvirke til forringelser. Samlet set er jeg godt tilfreds med resultatet og anbefaler vores medlemmer at stemme ja”.

Resultat af forhandlinger:

 • Lønudvikling er som på det statslige område, hvilket betyder, at der i perioden vil kunne ses frem til en fremgang i reallønnen, som svarer til det medarbejderne i staten har fået.
 • Stigningerne sker på skalaløn, det generelle tillæg, rådighedstillæg, bestyrertillæg og alle vagthonorarer. Stigningerne vil ske hen over overenskomstperioden – og du vil senere kunne se de faktiske satser på Pharmadanmarks hjemmeside.
 • Første lønstigning vil ske med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2018.

Andre ting vi blev enige om:

 • Forhøjelse af mødepenge fra 370 kr. pr. aften til 376 kr. pr. aften
 • Enighed om i overenskomstperioden om at øge indsatsen for at styrke eksisterende netværk og dannelsen af nye netværk
 • Forsøgsordning på det nationale døgnvagtsapotek om bibeholdelse af den tidligere vagtordning for døgnvagtapoteker
 • Enighed om ændring af overenskomstens § 7, stk. 3, hvor apotekerne får mulighed for at ansætte farmaceuter under 65 timer pr. måned, hvis farmaceuten har en anden farmaceutfaglig hovedbeskæftigelse.
 • Overenskomstdækning af online- og internetapoteker
 • Forbedring af barselsvilkårene for medmødre, samt mulighed for en mere fleksibel placering af de to ugers fædre-/medmødreorlov.

Bevarelse af rettigheder - Dér, hvor vi stod fast:

 • Uændret normaltid og uændret genebetaling på skæve arbejdstidspunkter
 • Uændret ret til pauser
 • Uændrede regler om hvornår over- og ekstraarbejde kan forlanges udført
 • Bibeholdelse af rettigheder ved opsigelse på grund af sygdom, overensomstens § 13, stk. 4.
 • Fastholdelse af sektorgarantien

Overenskomstresultatet er gældende fra 1. april 2018 til 31. marts 2021.

Her kan du læse aftalen i sin helhed.

Andre ting vi har drøftet:

Vi har under forhandlingerne drøftet en række andre forhold, hvor parterne ikke har kunnet opnå enighed. Vi har således bl.a. ønsket et nyt løntrin til farmaceuter med 10 års uddannelsesanciennitet, ret til erstatningsdage, når en netværksdag ligger på en fridag, højere vagtaflønning, sektorbestemt kompetenceløft og tandforsikring m.v. Men ligesom Apotekerforeningen har måttet gå kompromis, har vi måttet gøre det samme. Det kan i øvrigt oplyses, at der arbejdes videre på i Pharmadanmark regi eventuelt at etablere en kollektiv tandforsikring via PFA Pension eller andre. Vi har også drøftet psykologbehandling, men har konstateret, at vi via vores pensionsordning allerede har god dækning via PFA Early Care-ordningen.

Forhandlingsteam:

Forhandlingsdelegationen fra Pharmadanmark har bestået af formand Rikke Løvig Simonsen, formand for apoteksbestyrelsen Anette Green Nielsen (Svendborg Sct. Nicolai Apotek), Peter Thøgersen (Odense Bolbro Apotek), næstformand Behzad Ghorbani, direktør Susie Stærk Ekstrand, juridisk chef Bo Ekkert Knudsen og jurist Arendse Veirø. Herudover er der indhentet faglige indspark fra en baggrundsgruppe bestående af Anja Toudahl (Roskilde Dom Apotek) Mia Bendix Andersen (Glostrup Apotek) Thomas Nielsen-Isaksen (Hundige Apotek), Jamhureh Hannani (Aabenraa Svane Apotek) og Janne Baaring Jensen (Præstø Apotek).

Stor tak til alle for en god indsats.

Urafstemning:

Overenskomstresultatet skal nu til afstemning dels på arbejdsgiverside og blandt Pharmadanmarks apoteksansatte medlemmer. Pharmadanmarks medlemmer vil modtage en elektronisk stemmeseddel pr. e-mail og skal stemme senest søndag den 8. juli kl. 23:59. Resultatet af afstemningen vil blive offentliggjort torsdag den 12. juni kl. 12:00.

Er du i tvivl?

Har du spørgsmål til ovenstående eller til overenskomstaftalen, er du velkommen til at kontakte Pharmadanmark: Bo Ekkert Knudsen på telefon 20 76 99 23 eller Arendse Veirø i Pharmadanmark, på telefon 39 46 36 38.

Autorisation
14.11.2018 Redaktionen
”Jeg ser positivt på muligheden for at indføre en autorisationsordning for farmaceuter og farmakonomer”. Sådan lyder det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i et svar til Liselott...
Pharma
06.11.2018 admin
Pharma har atter besøgt Orphazymes forskningsdirektør og CEO, som figurerede på medlemsbladets forside i 2010, til en snak om rejsen frem til i dag. En rejse fra at være lille nystartet...
Nyheder
25.10.2018 admin
Medicinsk udstyr er en dansk styrkeposition, som bygger på branchens innovative og kvalitetsbevidste medarbejdere. Fagforeningen Pharmadanmark er optaget af, at Danmark fastholder og bygger videre på...
Nyheder
11.10.2018 admin
11. oktober 1873 blev forløberen for Pharmadanmark – Pharmaceutisk Medhjælperforening – dannet. Det skete på baggrund af det udmattende og udsigtsløse apoteksarbejde, som datidens farmaceuter måtte...
@ 2017 Pharmadenmark    CVR 65250314 Forside Aktuelt Forside Forside