Fra patienten til de pårørende

09.05.2023

Pharma 04/2023 - Folk flytter sig 

Line Thygesen har skiftet sygehusapoteket ud med en mere politisk projektlederrolle i Bedre
Psykiatri – Landsforeningen for pårørende.

Af Charlotte Kiil Poulsen / Foto: Camilla Schiøler

Hvad skal du lave i dit nye job?
Jeg er projektleder på 'Styrket støtte til pårørende til mennesker med psykiske lidelser'. Konkret er det at udvikle og implementere et struktureret undervisningsforløb (psykoeduktion) i hele landet for pårørende til mennesker med en psykisk sygdom. Det kombinerer min erfaring fra psykiatrien og min erfaring som uddannelseskonsulent.

Mange pårørende risikerer skilsmisse, sygemelding og isolation og i værste fald stress, angst og depression. Her tilbyder vi et undervisningsforløb, der hjælper dem med at støtte deres kære og modstå og håndtere de udfordringer og belastninger, de møder som pårørende.

Til efteråret kører de første kursusforløb som pilotfase, så kan vi lave eventuelle justeringer, før vi skalerer op. Det bliver rigtig spændende.

Hvordan kommer din faglighed i spil i dette job?
Jeg er for første gang gået ind i et job, hvor brug af lægemidler ikke er omdrejningspunktet. Her er hverken farmaceuter eller farmakonomer. Nu arbejder jeg sammen med fagligheder som en antropolog, en historiker og en folkeskolelærer og mange andre. Men det er netop noget af det, der tiltrækker mig. Det giver flere nuancer.

Jeg bruger stadig min farmaceutfaglige baggrund. Evnen til at analysere, evnen til at sætte mig ind i nye ting, oversætte fra teori til praksis og omsætte det til en vejledning. Det er målet, at denne undervisning bliver udviklet og implementeret efter de tilgængelige forskningsmæssige standarder.

Desuden bruger jeg min erfaring om psykiatrien fra min ledelsesrolle i regionen, når vi som civilsamfundsorganisation skal samarbejde med regionspsykiatrien om at udvikle og afprøve psykoedukation til pårørende.

Samtidig ser jeg også noget personlig udvikling i at blive mere politisk i mit arbejde. Jeg har haft som mål at blive mere politisk orienteret, komme ind i et politisk miljø og få sat mine kompetencer i spil i en ny kontekst.

Hvordan har skiftet været?
For mig har det været helt afgørende, at jeg kan se, at jeg her kan nå ud til en gruppe, jeg ikke kunne nå, da jeg arbejdede i sundhedsvæsenet. I psykiatrien har vi i mange år arbejdet med ’patienten i centrum’, og de senere år har der også være større fokus på at få de pårørende ombord. Men der er et godt stykke vej endnu. Så denne indsats ser jeg som et vigtigt skridt på vejen til forhåbentligt at lette hverdagen for de pårørende.

Jeg kan da godt nogle gange savne den puls, der er på et hospital og selvfølgelig mine gamle kollegaer, som jeg har kendt i mange år, men jeg ser det også som, at jeg tidligere arbejdede for at styrke sundhedsvæsenet inden fra, men nu arbejder jeg på at styrke det udefra.

Jeg er gået fra en af Danmarks største offentlige arbejdspladser til at være et lille sted med omkring 20 mennesker. Her skiftes vi til at gøre køleskabet rent, man får fødselsdagsgave, og det er virkelig hyggeligt. I forhold til projektet, er vi meget spændte på, om de pårørende har ressourcer til at møde op seks hverdagsaftener i træk efteråret, hvor vi pilottester vores tilbud.

Det bliver også en stor opgave at få udbredt kendskabet til modulerne til behandlingspsykiatrien, så klinikere og plejepersonalet kender tilbuddet og aktivt anbefaler dette ’psykoedukationstilbud’ som et godt fagligt velfunderet tilbud.

Har du nogle anbefaling til andre?
I min karriere har det være meget givende at være med i et ledernetværk fra Pharmadanmark. Det har været inspirerende. Det har det også været at være både mentor og mentee.

Det har sat mange ting i perspektiv for mig, så det vil jeg egentlig gerne anbefale alle.

BLÅ BOG: Line Thygesen, 48 år

 • 2023 (marts): Projektleder for Psykoedukation, Bedre Psykiatri
 • 2023-2016: Ledende farmaceut, Psykiatrien, Region
 • Hovedstadens Apotek
 • 2016-2011: Afdelingsleder, Region Hovedstadens Apotek
 • 2011-2002: Undervisningskonsulent, Pharmakon
 • 2002-2001: Rejsefarmaceut, Danmarks Apotekerforening

  Uddannelse
 • ​​​​​2019: Region Hovedstadens lederudviklingsprogram
 • 2015: Metropol, personligt lederskab og kommunikation
 • 2001: Københavns Universitet, Cand. Pharm.

Ledernetværk
På Pharmadanmarks ledernetværk får du nye perspektiver på din egen ledelsespraksis og får styrket dine ledelseskompetencer. Du får også en gylden mulighed for at udvide dit personlige ledernetværk i branchen.
Læs mere på www.pharmadanmark.dk

Mentorordning
Pharmadanmarks mentorordning er et tilbud til dig, som, uanset hvor du er i din karriere, har lyst til at få sparring på din faglige og personlige udvikling.
Der åbnes for tilmeldinger til næste runde i juni 2023.
Læs mere på www.pharmadanmark.dk

Læs det samlede Pharma