Hospitalsdirektør: Farmaceuter kan spille en større rolle i sundhedsvæsenet

06.01.2023

Pharma 01/2023 - Tema: Autorisation 

Direktør på Bornholms Hospital Annemarie Hellebek nikker genkendende til farmaceuternes oplevelse af, at komplicerede og bureaukratiske arbejdsgange giver behov for autorisation af faggruppen.

Af Charlotte Kiil Poulsen / Foto: Region Hovedstaden

”Til dagligt har vi et fantastisk samarbejde med vores farmaceut. Men der er ingen tvivl om, at i takt med at farmaceutens rolle ændrer sig og bliver mere patientnær, så er det lettere, hvis farmaceuten er autoriseret.” 

Det fortæller Annemarie Hellebek, direktør på Bornholms Hospital, og fortsætter: 

”En autorisation vil give smidigere arbejdsgange. I dag arbejder farmaceuten som lægens medhjælp. Det giver en ulighed i rollerne og et administrativt bøvl. Det er bare upraktisk.” 

Nye opgaver venter
Annemarie Hellebek mener ikke, man har indløst det potentiale, der ligger i patientrettet klinisk farmaci.

”Jeg tror, vi kunne bruge kompetencerne endnu bedre. Jeg kan godt se for mig, at en autorisation ville hjælpe på det, simpelthen fordi det ville blive tydeligere for alle, at her har vi en kapacitet, som kan bruges på en ny måde,” siger hun.

En patient der skal ind til en planlagt operation for at få skiftet sin hofte og samtidig er i medicinsk behandling for en kronisk sygdom via egen læge, er én af de patienter, som Annemarie Hellebek forestiller sig, farmaceuter i fremtiden, i dialog med lægen, ville kunne lave selvstændig kontrol på i forhold til den ekstra smertestillende medicin, som patienten ville skulle have i en periode efter operationen.

”Jeg kunne godt se for mig, at den interaktionskontrol og den øvrige kontrol af, hvornår det smertestillende skal stoppe ud fra lægens ordination, det er farmaceutens opgave, og at det også er farmaceuten, der kigger den vanlige medicin igennem og kontakter den praktiserende læge, hvis der er bemærkninger.”

Hun påpeger, at en selvstændig autorisation vil kræve, at der bliver lavet klare aftaler om opgave- og ansvarsfordeling mellem læge og farmaceut.

En større del af teamet
Annemarie Hellebek vurderer, at en autorisation vil betyde, at farmaceuten i højere grad bliver en del af teamet omkring patienten:

”Det ville være rigtig godt, for man vil få en bedre helhedsfornemmelsen af, at man er sammen om at gøre det godt for patienten. Jeg tror desværre, at farmaceuter ofte selv opfatter sig, og bliver opfattet i afdelingen, som en slags tilkøbt konsulent. Det kommer man til at flytte på ved at blive autoriseret. Det vil betyde, at farmaceuten bliver opfattet som en del af det integrerede sundhedsvæsen, hvor man spiller sine kompetencer ind i teamet omkring patienten. Det, tror jeg, ville
være godt.” 

Hun påpeger også, at farmaceuten kan spille en større rolle i ind- og udskrivningen af patienten, men at det efter hendes vurdering vil betyde ændrede, udvidede arbejdstider, og at man som en del af teamet omkring patienten skal være forberedt på, at man nogle gange vil få anderledes og mere plejelignende opgaver, hvis der pludseligt er brug for ekstra hænder omkring patienten. 

Annemarie Hellebek er udpeget som ekspertmedlem af den kommission for robusthed i sundhedsvæsenet, som regeringen nedsatte i 2022. I denne artikel udtaler hun sig i sin kapacitet som hospitalsdirektør.

 

Læs det samlede Pharma 01/2023 her