Ny viden om stroke i Neuroscience Academy

20.02.2023

Pharma 02/2023

FOLK FLYTTER SIG: Emil Westi er blandt en stor pulje af ansøgere udvalgt til et fellowship på Neuroscience Academy – en fire-årig ph.d. Her skal han forske i stroke, hvor der er stort behov for ny viden.

Af Christian K. Thorsted/ Foto: Camilla Schiøler

Du er blevet udvalgt til et fellowship på Neuroscience Academy Denmark (NAD). Hvorfor har du valgt at gå den vej?
Jeg blev færdiguddannet som farmaceut sidste år, og jeg lavede både min bachelor-opgave og speciale i forskningsgruppen NeuroMet på Københavns Universitet. Det var enormt inspirerende, blandt andet fordi jeg mødte nogle meget engagerede ph.d.-studerende, som virkelig brændte for deres forskning. Det gjorde, at jeg var ret afklaret med, at jeg selv gerne ville søge en ph.d. 

De hænger selvfølgelig ikke på træerne, og jeg blev så opmærksom på Neuroscience Academy Denmark – en fire-årig ph.d., som er en helt ny tilgang til ph.d.-uddannelsen. Den indebærer, at man ikke som normalt bliver sat fast på ét projekt, som så afsluttes efter tre år. Første år er man ansat som research assistant, hvor man skal lave tre rotationer i forskellige laboratorier på flere af de danske universiteter, som er en del af NAD. Efterfølgende påbegynder man så sin tre-årige ph.d.

Der ligger også en større frihed i forhold til planlægningen af sit ph.d.-projekt, man kan strukturere sin egen forskning og er med til at bestemme, hvilken retning man vil gå i. Strukturen gør også, at man her får stærke netværk blandt andre forskere på flere universiteter.

Hele visionen bag NAD er at uddanne fremtidens neuroforskere ved at skabe et unikt lærings-, udviklings- og forskningsmiljø. Jeg er en af de 16, der blev optaget blandt en masse ansøgere, så jeg føler mig heldig at have fået den her mulighed.

Hvad skal du beskæftige dig med i din ph.d.?
Jeg er del af den kolonne, som hedder Brain Vasculature and Barriers. Min hovedinteresse er sygdommen stroke, hjerneblødning. Jeg er meget interesseret i det efterfølgende immunrespons – man ved, at der er en stor immunkomponent ved stroke, og det vil jeg gerne undersøge nærmere. Jeg er særligt interesseret i celletypen microglia, som man ved spiller en rolle ved stroke.

I min første lab-rotation er jeg med i professor Petrine Wellendorphs gruppe ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, hvor jeg skal benytte molekylær farmakologiske metoder til at undersøge specifikke cellulær targets, og hvilken rolle de potentielt spiller i stroke. I den næste rotation skal jeg så prøve at lave noget mere immunbaseret forskning, hvor jeg studerer specifikke immunceller.

Med min baggrund som farmaceut mener jeg, at jeg har gode forudsætninger for at forstå – og bidrage – lige fra basalforskningen og længere frem i forskningsprocessen.

Hvad håber du at opnå i dit ph.d.-forløb?
Realiteten er, at der i dag er et stort vakuum i vores viden om stroke og dermed også i behandlingsmulighederne, så jeg håber selvfølgelig, at jeg kan være med til at skabe noget viden, der på sigt kan hjælpe nogle mennesker.

Det bedste ville være, hvis jeg opnår nogle resultater, der er så interessante, at jeg vil kunne arbejde videre med dem i en post.doc. – forudsat naturligvis at jeg kan få den finansieret. Umiddelbart er jeg meget tiltrukket af at arbejde med forskning inden for rammerne af academia, og mit forløb her på Neuroscience Academy Denmark vil selvfølgelig være med til at vise, om det er vejen fremad for mig.

Er der nogle særlige udfordringer for dig som indskrevet på Neuroscience Academy Denmark?
Jeg ved, at der blandt mine venner, som arbejder i industrien, på sygehus eller apotek nok er lidt mere faste arbejdstider, end jeg kan regne med. Som ph.d. skal man være indstillet på, at det kan være mere flydende – måske kan man have en tendens til at arbejde i weekenderne eller meget sent, fordi der lige er en idé eller tanke, man er nødt til at undersøge.

Det kan selvfølgelig være en udfordring at finde en balance, men omvendt er der jo også noget frihed forbundet med at lave en ph.d., som der ikke er ved et almindeligt 9-17-job.

Specifikt i forhold til Neuroscience Academy er det selvfølgelig lidt specielt, men spændende, at jeg kommer ud i forskellige laboratorier og skal arbejde med noget og bruge metoder, jeg ikke har gjort før.” 

Blå bog:

Emil Westi, 27 år

  • 2022:     Cand.pharm., Københavns Universitet
  • 2023:     Ph.d.-stipendiat, Neuroscience Academy Denmark, Brain Vasculature and Barriers


Læs det samlede Pharma 02/2023 her