Pharmadanmark - Privat

Privatansatte medlemmer er tilknyttet Pharmadanmark – Privat, der er fagforeningens største sektion.

Medlemmerne af Pharmadanmark – Privat udgør cirka 60 procent af fagforeningens erhvervsaktive medlemmer. I takt med væksten i life science-branchen vokser medlemstallet i Pharmadanmark – Privat.

Hovedmøde
Pharmadanmark – Privat holder hovedmøde hvert år inden udgangen af april. 

På hovedmødet kombineres det organisatoriske arbejde med faglige input og for eksempel foredrag om emner som karriere og personlig udvikling. Hovedmødet er din mulighed for at komme i dialog med bestyrelsen om Pharmadanmark – Privats aktiviteter.

Bestyrelsen i Pharmadanmark – Privat

Pharmadanmark - Privats aktiviteter varetages af en bestyrelse, der består af 10-13 aktive medlemmer, der arbejder for at afholde spændende og vedkommende arrangementer for medlemmerne af sektionen.

Bestyrelsen fungerer også som aktiv sparringspartner for Pharmadanmarks hovedbestyrelse i spørgsmål, der vedrører det private område.

Bestyrelsen mødes med 1-2 måneders mellemrum. Du er som medlem velkommen til at deltage i et bestyrelsesmøde, og bestyrelsen optager gerne nye medlemmer løbende.

Hvis du er interesseret i at være en del af bestyrelsen eller deltage i repræsentantskabet, skal du skrive til pd@pharmadanmark.dk.

Navn Bestyrelsespost
Hassan Kassem Formand
Heidi Juul Larsen Næstformand
Alan Sarup Bestyrelsesmedlem
Eleonora S. Paulsen Bestyrelsesmedlem
Jeeva Sellathurai Bestyrelsesmedlem
Mads Lundgren Petersen Bestyrelsesmedlem
Maria Liwei Han Bestyrelsesmedlem
Morten Mikél McNail Bestyrelsesmedlem
Sandy Lindholm Bestyrelsesmedlem
Sanne Tofte Colombo Bestyrelsesmedlem
Steen Petersen Bestyrelsesmedlem
Veni Ng Bestyrelsesmedlem


Forretningsorden for Pharmadanmark - Privat (pdf)

Vedtæ​​gter for Pharmadanmark - Privat (pdf)​

Læs retningslinjer for sektioner i forbindelse med afholdelse af arrangementer under Pharmadanmarks arrangementsguide.

Kontakt Pharmadanmark - Privat
privat@pharmadanmark.dk
eller via Pharmadanmarks hovedmail pd@pharmadanmark.dk