Pharmadanmark - Studerende

Du er automatisk medlem af Pharmadanmark - Studerende, hvis du er under uddannelse.

Pharmadanmark – Studerende arbejder for at varetager dine interesser internt i Pharmadanmark i Pharmadanmarks hovedbestyrelse og repræsentantskabet.

Derudover arbejder Pharmadanmark – Studerende for at tilbyde dig relevante faglige og vedkommende arrangementer, der kan inspirere samt udvikle dine faglige og personlige kompetencer.

Hvis du er interesseret i at være en del af bestyrelsen eller deltage i repræsentantskabet skal du skrive til pd@pharmadanmark.dk.

Læs retningslinjer for kredse og sektioner i forbindelse med afholdelse af arrangementer 

Bestyrelsen for Pharmadanmark - Studerende

Navn                                           Rolle                  Studiested

Merve Köycü                             Formand           SDU, Syddansk Universitet

Halla Abdallah Hassan             Næstformand SDU, Syddansk Universitet

Heidi Liv Jakobsen                    Medlem            KU, Københavns Universitet

Iman Majeed  Medlem            Medlem            SDU, Syddansk Universitet

Kamilla Prathapan                    Medlem            SDU, Syddansk Universitet

Louise Nguyen                          Medlem            SDU, Syddansk Universitet

Rasmus Lindholt Mose            Medlem            AU, Aarhus Universitet

Rayyanah Atwi                          Medlem            KU, Københavns Universitet

Rojan Seyit Ôzcan                     Medlem            KU, Københavns Universitet

Shamin Ismail Ibrahim             Medlem            SDU, Syddansk Universitet

Sofie Falkenløve Madsen        Medlem            KU, Københavns Universitet

Yoanna Vladimirova                 Medlem            AU, Aarhus Universitet

Zar Lakhta Jan Medlem           Medlem             SDU, Syddansk Universitet