LOG IN BLIV MEDLEM
  • English
  • Dansk
Kontakt os

Adresse

Rygards Alle 1
2900 Hellerup
Tlf: 3946 3600
Jura tlf: 3190 3600
pd@pharmadanmark.dk

Sekretariatets åbningstider

Telefonisk

Mandag - torsdag 09.30 - 16.00
Fredag 09.30 - 14.00

På adressen

Mandag - torsdag 09.30 - 16.00
Fredag 09.30 - 14.00
Navn Stilling Telefon E-mail
Andreas Thilqvist Konsulent 39463626 at@pharmadanmark.dk
Annette Meyer Økonomi- og administrationschef 39463639 am@pharmadanmark.dk
Arendse Veirø Jurist ​3946 3638 ave@pharmadanmark.dk
Bente Gade Chef for ledelsessekretariatet 39463621 bg@pharmadanmark.dk
Bo Ekkert Knudsen Juridisk chef, advokat 39463633 bek@pharmadanmark.dk
Casper Gad Advokat 39463627 cg@pharmadanmark.dk
Christian K. Thorsted Kommunikationschef 39463614 ckt@pharmadanmark.dk
Frederik Kragh Nielsen Politisk konsulent 39463636 fkn@pharmadanmark.dk
Iben Treebak ​Konsulent, Karriere & Udvikling 39463618 ibt@pharmadanmark.dk
Jeannette Petersen Assistent 39463607 jp@pharmadanmark.dk
Julie Strægaard PA for ledelsen 3132 6212 js@pharmadanmark.dk
Lotte Skovdal PDA sagsbehandler og arrangementskoordinator 39463609 lsk@pharmadanmark.dk
Malene Dalmark Espeland Kommunikationskonsulent 39463634 mde@pharmadanmark.dk
Marie Fog Lægemiddelfaglig konsulent 39463619 mf@pharmadanmark.dk
Natasia Lykkeholm Klausen Advokat 39463636 nlk@pharmadanmark.dk
Pressetelefon 21768404 redaktionen@pharmadanmark.dk
Rikke Løvig Simonsen Formand for Pharmadanmark 31240265 rls@pharmadanmark.dk
Robert Barrit Sørensen Jurist 39463635 rbs@pharmadanmark.dk
Sarah Piil Kommunikationskonsulent 39463637 ssp@pharmadanmark.dk
Susie Stærk Ekstrand Adm. direktør 30178865 se@pharmadanmark.dk
39 46 36 00
Du er her:
Hjem - Pharmadanmark - Positivt forslag om autorisation

Positivt forslag om autorisation

Positivt forslag om autorisation
06.07.2018 Redaktionen

Farmaceuter skal fremover have mulighed for at udlevere udvalgte lægemidler uden recept. Det fremgår af et forslag (Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven), som Sundhedsministeriet i dag har sendt i høring.

Pharmadanmark er meget positiv over for forslaget, bl.a. fordi det vil være en stor hjælp for medicinbrugerne i en travl hverdag, og fordi det også er udtryk for en bedre udnyttelse af sundhedsvæsenets forskellige faglige kompetencer. Vigtigst af alt gavner det patienterne.

”Hensigten er at gøre det mere smidigt, hurtigere og mere enkelt for patienterne. Så de kan få deres nødvendige medicin, hvis de står og mangler en recept og ikke kan få fat i deres læge,” siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark.

Genordination
Forslaget indebærer, at apoteksfarmaceuter får mulighed for at genordinere et begrænset udvalg af lægemidler, som en patient er i medicinsk behandling med. Der er ifølge forslaget tale om patienter, som er i stabil medicinsk behandling. Sådanne ordninger fungerer i andre lande som Canada, USA, Storbritannien og New Zealand.

”Ambitionen om at anvende sundhedsvæsenets mange forskellige faglige ressourcer bedre er rigtig god. Farmaceuter er lægemiddeleksperter og er uddannet til at håndtere medicin. Derfor bør de spille en større rolle i sundhedsvæsenet. Netop det indebærer forslaget,” siger Rikke Løvig Simonsen.

Hun understreger, at det stadig er den enkelte patients læge, som stiller diagnoserne, og at farmaceuten ikke skal have ansvar for behandlingen, det er selvfølgelig stadig lægens.

”Vi er uddannet til at håndtere medicin, men vi er ikke læger. Og forslaget tager også meget klart hensyn til, hvad vi skal, og hvad lægerne skal. Det er ikke en konkurrence mellem faggrupper, men handler om at løfte et fælles ansvar, ved at forskellige fagpersoner supplerer hinanden bedst muligt,” tilføjer hun.

Dosisdispensering
Forslaget indebærer også, at farmaceuterne får lov til at ordinere såkaldt dosisdispensering med tilskud. Dosisdispensering bruges til patienter, der er i medicinsk behandling med flere forskellige lægemidler over en længere periode.

Rikke Løvig Simonsen ser også forslaget i sammenhæng med etableringen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som handler om, at danskerne skal have flere og fagligt stærkere sundhedstilbud nær den enkelte.

”Apotekerne er naturlige at tænke ind i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, fordi apotekerne og deres fagligt uddannede personale er der, hvor borgerne er – også i yderområderne, hvor adgangen til de offentlige sundhedstilbud kan være udfordret. Apoteket bliver en vigtig brik i fremtidens sundhedsvæsen.”

De ligger i forslaget, at apoteksfarmaceuterne skal gennemføre et kursusforløb, som kvalificerer dem til at opnå en opgavebestemt autorisation som ”behandlerfarmaceut”.

”Vores udgangspunkt er egentlig, at alle farmaceuter – ikke kun apoteksfarmaceuter skal autoriseres. Men det skal ikke stå i vejen for, at apoteksfarmaceuterne kan påtage sig denne vigtige nye opgave,” siger Rikke Løvig Simonsen.

Men hun håber, at næste skridt vil blive, at farmaceuterne på hospital bliver autoriseret.

”Også på hospitalerne er der i dag mange farmaceuter, som er tæt kontakt patienter, fra de bliver indlagt, til de udskrives. Det vil være naturligt også at udvide hospitalsfarmaceuternes beføjelser og dermed aflaste lægerne yderligere. Det har vist sig at have en meget stor effekt på hospitalerne, at vi har farmaceuter til stede, som hjælper med medicinen. Det betyder fx rigtigere brug af den medicin, patienterne får, og fx færre genindlæggelser. Det vil vi som faggruppe gerne gøre endnu bedre.”

Pharmadanmark har pt. 571 medlemmer på hospital, 451 er farmaceuter.

Mange andre sundhedsprofessioner i Danmark er i dag omfattet af en autorisationsordning.

Sommer 2019
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) åbnede sidste år for at gøre det lettere for patienterne at få genudleveret medicin på apoteket. Det skete med den begrundelse, at der hos apotekerne er stærke faglige ressourcer, som kan bringes i spil på nye måder, så borgeren får lettere adgang til medicin. Kort før jul blev en rapport fra Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed om farmaceutudlevering og farmaceutordination offentliggjort. Rapporten har baggrund i apotekerloven fra 2015 og opstillede fem modeller for farmaceutudlevering og farmaceutordination. Rapporten beskrev også de omfattende udenlandske erfaringer på området.

Det foreslås, at loven træder i kraft 1. juli 2019.

Lovforslagets del om uddannelse af behandlerfarmaceuter foreslås dog at skulle træde i kraft den 1. januar 2019 for at sikre, at apotekerne kan tilbyde de nye sundhedsydelser per 1. juli 2019.

Nyhed
18.09.2018 admin
Novo Nordisk har i dag varslet, at 400 medarbejdere skal afskediges i Danmark og Kina. Afskedigelserne synes primært at ramme R&D-funktioner. Fagforeningen Pharmadanmark har 1.000 medlemmer på...
Nyhed
18.09.2018 admin
Novo Nordisk har meddelt, at der gennemføres en masseafskedigelse, som omfatter cirka 400 medarbejdere. Pharmadanmark kan give dig et overblik over dine ansættelsesmæssige rettigheder, og...
Pharma
14.09.2018 admin
Det nye Pharma, som udkommer 19. september, står i studiestartens tegn. Her kan du møde fagforeningens studenterambassadører og læse voxpoppen 'Sådan var min studiestart' med tre personligheder fra...
31.08.2018 admin
Pharmadanmark brings together all academics involved in the pharmaceutical sector. We provide specialist knowledge and a strong professional network and community. The pharmaceutical sector...
@ 2017 Pharmadenmark    CVR 65250314 Forside Aktuelt Forside Forside