teskt

En højtkvalificeret arbejdsstyrke 

Attraktive forskningsmiljøer. En forudsætning for at fastholde vidensarbejdspladser og et stærkt sundhedsvæsen.

Rette kompetencer. Relevante uddannelser til fremtidens arbejdsmarked, som stiller nye krav.

Et godt studieliv. En forudsætning for en god start på arbejdsmarkedet.

Efteruddannelse og livslang læring. Rustet til et arbejdsmarked i bevægelse.

 

teskt

Et bæredygtigt arbejdsliv

Nye ansættelsesformer. Ordentlige vilkår er centralt på det fleksible arbejdsmarked.

Et arbejdsliv i balance. Når det moderne arbejde udvisker grænsen mellemarbejde og fritid.

Det hele arbejdsliv. Er fleksibelt og tilpasset livets flere faser.

 

 

 

teskt

En troværdig og effektiv patientbehandling

Nærfarmaceuten. Skaber sammenhæng i patienters forløb på tværs af sektorer og behandling tættere på borgernes nærmiljø.

Øget klinisk forskning. Flere kliniske studier er lig med mere viden og bedre patientbehandling.

Effektiv myndighedsbetjening. Fastholder Danmark som førende på life science-området.

Sikker medicinforsyning. En hjørnesten i håndtering af globale udfordringer.